Skip to main content

Evalueringer på psykologistudiet

Hvordan bliver evalueringerne behandlet?

I slutningen af hvert modul har de studerende mulighed for at udfylde en evaluering, men hvad sker der med den, efter den er blevet udfyldt?

 • Den studerende udfylder en evaluering;
 • Den modulansvarlige læser evalueringerne og vurderer den eventuelt mundtlige evaluering der er blevet givet løbende på modulet. Den modulansvarlige vurderer på basis af dette hvad der skal udbedres og udformer en handleplan;
 • Handleplanen og evalueringerne tages op i studienævnet;
 • Studienævnet gennemgår og diskuterer handleplanen, og kommer evt. med kommentarer til ønskede ændringer til den;
 • Hvis studienævnet hat kommentarer til handleplanen, giver studieleder disse videre til den modulansvarlige;
 • Den modulansvarlige udfører handleplanen på bedste vis. Denne kan omhandle alt fra ændringer i undervisningsaktiviteter, pensum, rækkefølge af de forskellige elementer i faget mm.;
 • Studieleder forsøger, på baggrund af de studiet samlede evalueringer, at ændre på de generelle mangler og tendenser på studiet, for at skabe helhed og sammenhæng;
 • Den modulansvarlige og studieleder vurderer i fællesskab hvad der kan gøres bedre.

Udover den evaluering som de studerende har mulighed for at give, findes der også to eksterne paneler, som er med til at sikre uddannelsens kvalitet. Aftagerpanelet og ekspertpanelet (der består af ansatte fra andre universiteter). Disse to eksterne paneler kan komme med generelle evalueringer til psykologistudiet på Syddansk Universitet.

Hvorfor er det vigtigt at udfylde evalueringerne?

Udover at man som studerende kan fremme uddannelsen for fremtidige studerende på psykologistudiet, vil man også ofte selv kunne mærke forskellen og forbedringen i det videre uddannelsesforløb.

Institut for psykologi arbejder kontinuerligt med at forbedre uddannelsesforløbet. De søger konstant efter at give de studerende bedst mulige læringsvilkår, og relevante udfordringer. Dette gøres i høj grad på baggrund af den evaluering, der kommer fra de studerende.

Hvilke ændringer er der f.eks. lavet på baggrunde af evalueringer?

 • Generelt mere feedback i løbet af hele uddannelsen;

Herunder er der inden for de sidste tre år blevet etableret mere feedback på blandt andet B01, B06, B07, B09 og K03. Dette er blevet gennemført blandt andet på basis af en møderække mellem undervisere og studerende, som et produkt af evalueringer fra studerende om manglende feedback.

 • Mere kontinuitet i uddannelsen for de sidefagsstuderende;

Der er blevet oprettet en funktion som sidefagskoordinater, hvormed det er planen at undervisning og opgaver for de sidefagsstuderende i højere grad tilpasses dem. Dette tiltag er vedtaget på baggrund af sidefagsstuderendes evalueringer.

 • Mere teoribaseret undervisning.

Det eksterne ekspertpanel vurderede og evaluerede at det teoretiske fundament i uddannelsen kan forbedres. Ved sådanne evaluering stræber studieleder efter ændringer, og har i dette tilfælde udført tiltag som vil øge fokus på teori i uddannelsen.

Hvordan kan jeg få indflydelse på evalueringerne?

Den direkte vej til at få indflydelse på behandlingen af evalueringerne, er gennem studienævnet. Man kan enten selv stille op som studienævnsrepræsentant eller man kan kontakte studienævnet. Studienævnet er en god mulighed for at have indflydelse på den fremtidige undervisning.

Derudover er det altid vigtigt at du selv udfylder alle evalueringer bedst muligt. Den gode evaluering har konkrete eksempler og kommer med god, konstruktiv kritik.

Sidst opdateret: 19.10.2023