Skip to main content

Trivsel

Trivsel på studiet

Nogle gange er det desværre ikke altid lige let at gå på universitetet. Men hvor går man hen, hvis man ikke lige har klaret en eksamen? Ikke trives, er ensom eller har noget på hjemmefronten, der fylder og går ud over studiet? Vi har her samlet et lille overblik over, hvor man som studerende kan søge hjælp.

De faglige vejledere

De faglige vejlederes primære opgave er at vejlede og støtte de studerende, der oplever problemer ift. deres studie. Dette kan både være faglige udfordringer som en dumpet eksamen og spørgsmål om reeksamen, men det kan også handle om hjælp til søgning af dispensation, udlandsophold eller merit. De vejleder og støtter også i udfordringer af mere privat karakter som stress, angst, depression eller andet, som påvirker evnen til at være studerende, sociale forhold eller motivation til studiet.

Læs mere om de faglige vejledere.

Studie- og trivselsvejledningen

Studie- og trivselsvejledningen, lokaliseret ved studenterservice, rådgiver med udgangspunkt i lige dine behov om både studierelevante ting som studieteknik, eksamenshåndtering, fastholdelse af motivation og strukturering af studiehverdagen. De kan også bruges til vejledning om betydning af sygdom, en dumpet eksamen eller hvis man er kørt fast på studiet. Hvis man har behov for en snak om tvivl om, hvorvidt man er i gang med den rigtige uddannelse, kombinationsmuligheder eller valg undervejs, kan de også hjælpe.

Læs mere om studie- og trivselsvejledningen.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen tilbyder gratis korttidsterapi (maks fem sessioner) til studierelaterede vanskeligheder og udfordringer. Dette kan fx være ved ting som eksamensangst, ensomhed, tristhed, selvværdsproblemer, familiemæssige problemer, sociale problemer på studiet eller hvis man er frafaldstruet. Udover de individuelle samtaleforløb tilbyder studenterrådgivningen også workshops, telefonrådgivning og gruppeforløb.

Læs mere om studenterrådgivningen.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

SPS er for studerende, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er talblinde eller ordblinde. Målet er, at man så alligevel kan gennemføre uddannelse på samme vilkår som andre. De kan blandt andet hjælpe med et fast forløb med en vejleder, som kan give støtte til en bedre struktur på studiet. Støtten er individuelt målrettet og kan, udover rådgivningsforløb, eksempelvis bestå af møbler, tegnsprogstolk, kurser eller it-hjælpemidler.

Læs mere om Specialpædagogisk Støtte.

Herudover kan du læse mere om SDUs generelle råd mod mistrivsel og guides til, hvor man kan søge hjælp her: https://mitsdu.dk/da/vejledning/vejledning/personlige_forhold/mistrivsel

 

Sidst opdateret: 09.06.2019