Skip to main content

Psykrådet

Psykrådet

Psykrådet ved SDU er et fagråd for alle psykologistuderende, hovedfag såvel som sidefag. Fagrådets formål er at repræsentere de studerende over for instituttet, samt at varetage de studerendes faglige og sociale interesser. Vi har repræsentanter i både studienævnet og institutrådet, hvor vi taler vores medstuderendes sag.

Vores målsætning:

  • Vi ønsker at være et åbent, demokratisk fagråd for alle, som studerer psykologi ved SDU.
  • Vi arbejder for at skabe muligheder for at lade de studerende komme til orde og opsøger aktivt feedback i et åbent og inkluderende rum, hvor alle er velkomne, og alle bliver hørt.
  • Vi ønsker at understøtte engagement i studiet såvel fagligt som socialt. Det er vores mål, at alle årgange skal være repræsenteret i Psykrådet, og vi arbejder på at øge samarbejdet og kendskabet årgangene imellem.
  • Vi arbejder for at psykologistuderende skal være repræsenteret i udvalg og nævn på universitetet, så vores stemme bliver hørt i beslutningsprocesser.
  • Vi samarbejder gerne med andre studenterorganisationer eller grupper for at skabe bedre vilkår for de studerende.

Giv os et like på www.facebook.com/psykraadetsdu - her kan du holde øje med vores aktiviteter og kontakte os.

Kontaktperson for Psykrådet: Gunnar V. Grunert gugru18@student.sdu.dk.

Sidst opdateret: 11.06.2021