Skip to main content

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

Begivenheder

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion (DPS) arrangerer flere gange om året forskellige begivenheder. Begivenhederne dækker både over faglige og forberedende arrangementer. Som medlem af DPS, hvilket man automatisk er, hvis man som studerende er medlem af Dansk Psykolog Forening, er det gratis at deltage i de forskellige arrangementer. Hvis man ikke er medlem, kan man stadig melde sig til for cirka 30 kroner. Alle begivenhederne finder sted i lokaler på SDU, og DPS’ målsætning er at afholde cirka en begivenhed om måneden.

De faglige begivenheder er bredere henvendt, hvor psykologer eller andre fagpersoner indenfor forskellige, relevante områder kommer ud og holder oplæg. Arrangementerne kan enten handle om områder af psykologien – geronto, forskellige terapiformer, kliniske oplæg eller andet, eller kan dykke længere ned i et bestemt emne.

De forberedende begivenheder henvender sig især til studerende på kandidaten, men alle kan være med, når der er LinkedIn-kurser, foredrag om fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet, hvordan jobudsigten ser ud, ledighed og områder med gode muligheder for arbejde, gode råd til jobansøgninger og samtaler af en konsulent. Hvis man har brug for at blive klogere på de love og etik der findes for psykologer, afholdes der også oplæg, hvor en jurist svarer på spørgsmål.

Der kan læses mere om DPS kommende begivenheder på deres Facebook, hvor man også kan se, hvordan man tilmelder sig begivenhederne.

Sidst opdateret: 01.04.2019