Skip to main content

Studienævns repræsentanter 2021

"Mere aktiv undervisning, mindre nepotisme og mere gennemsigtighed". Nye repræsentanter til studienævnet er valgt ind.


Endnu en gang har der været valg i de forskellige fagpolitiske organer på SDU, hvilket har betydet en udskiftning i studienævnet på Psykologi. Vi i redaktionen har taget en snak med de ny-indvalgte repræsentanter Sebastian Joost og Jacob Meline og Gunnar Grunert om studienævnets betydning og eventuelle ideer til forandring på studiet. Læs med.

Lidt om de nye repræsentanter:

Jacob Meline: Går på 3.årgang og er ansat som faglig tutor på B01, som instruktor på B02 og B03, mentor for en studerende på det grønlandske hus og studentermedhjælper for Ulrich Kirk.

Jacob Meline

Sebastian Joost: Går på 3.årgang og er ansat som faglig tutor for den nye årgang (B01/B02) samt medstifter af Psykcafeen.

Sebastian Joost

Gunnar Grunert: Går på 3.årgang og er næstformand i Psykrådet og studentermedhjælper hos Dorte Christiansen i Videnscenteret for Psykotraumatologi.

Gunnar Grunert


Hvad er studienævnets funktion egentlig?

Studienævnet er et af de fagpolitiske organer, der består af 3 studerende fra Psykologistudiet og 3 VIP-ansatte, der repræsenterer instituttet. Formålet med nævnet er at kvalitetssikre uddannelsens udvikling. Dette kan bære præg af opgaver som at gennemgå evalueringer og handleplaner for modulerne, og eftertjekke om eventuelle målsætninger bliver efterkommet. Derudover er noget af arbejdsbyrden også påtænkt sig mere komplekse sager, som opgaver vedrørende studerende der søger dispensation og merit.

Hvor vigtigt er det at have studerende medinddraget til at varetage disse opgaver?

Når det handler om kvalitetssikring og videreudvikling af studiet, så er det vigtigt at involvere de studerende."Det er jo os der sidder i det" - uddyber Jacob Meline, og understreger, at det netop er de studerende der kan påpege problemstillinger, der er nødvendige, at tage op med fakultetet. Samtidig er det også vigtigt at have folk "oppefra", som kan give et mere administrativt perspektiv.

Selve valget af studierepræsentanterne var meget fredeligt i år, da de 3 kandidater var de eneste der søgte stillingerne, og dermed automatisk blev valgt ind. To af de forhenværende repræsentanter, Lisa og Anders, valgte ikke at opstille igen, da de snart er færdige med uddannelsen.

Hvis det er så vigtigt med repræsentanter i studienævnet, hvorfor var der så ikke flere der stillede op?

Der er ikke så stor studenterpolitisk aktivitet på Psykologi på SDU, uddyber Gunnar, hvilket er et problem der også florerer på andre studieretninger og universiteter. Noget af skylden for den ringe aktivitet skyldes måske psykologistudiets"få år på bagen", og at en sådan politisk kultur simpelthen ikke er stablet sammen endnu. Psykologistudiet er dog ikke helt politisk forladt, da Psykrådet har været med til at facilitere engagement på studiet i den sidste årrække. Som det ser ud lige nu, er rådet selvfølgelig lidt stillestående, forklarer Gunnar som er næstformand, på grund af Corona og forsamlingsforbuddet.

Hvad fik studienævnet gennemført sidste år?

Gunnar er den eneste gengænger i studienævnet i år, og han forklarer, at det sidste halve år har været ekstremt fyldt med Corona. Dette har desværre betydet, at der er nogle genstandsfelter er blevet nedprioriteret i studienævnet. Med det sagt så er der blevet udarbejdet en praksisbeskrivelse, der kan vejlede studienævnets fremgangsmåde af merit- og dispensationssager. Derudover er retningslinjerne, for digital undervisning og facilitering af fysisk fremmøde under Corona, blevet fastlagt. For den studerende der ikke har mulighed for fysisk fremmøde, grundet fx at være i risikogruppen, skal som hovedregel altid have et alternativ til at bestå en fremmødeeksamen.

På stående fod - har i så nogle tanker vedrørende ting der kunne forbedres på studiet?

Det, at blive aktiveret i undervisningen, er essentielt for en god læringsproces. Dette kan være fx igennem mere gruppearbejde, opgaver eller"hands-on" cases. Bare det, at der er instruktor timer, er super godt, uddyber Sebastian Joost. Det er bare en bedre måde at lære og konsolidere viden på, uddyber Gunnar. Aktive studerende er også typisk mere motiverede, og derfor vil de 3 repræsentanter prøve af påvirke modulbestyrende til at gøre mere brug at aktiv læring.

Så flere breakoutrooms på Zoom?

Det må være op til de enkelte forelæsere, om de syntes, at breakout-rooms fungerer, svarer Sebastian Joost med et smil på læben.

De 3 repræsentanter er derudover enige om en problematiserende tendens vedrørende nepotisme på Institut for Psykologi. Nepotisme betyder en uretmæssig begunstigelse af familiære kandidater, især i forbindelse med besættelse af instruktor/faglige tutor stillinger. Med andre ord, er en person/kandidat inde i varmen, så er de fortrukne valg til en given stilling. Dette kan ske ved at forelæsere kontakter studerende privat, uddyber Jacob Meline, i stedet for at slå stillingerne op. Her vil de 3 repræsentanter prøve at søge indflydelse på, at alle stillinger på Institut for Psykologi bliver lagt op, så alle studerende har mulighed for at ansøge. Det understreges dog, at forelæserne sagtens må opfordre de studerende til at søge konkrete stillinger.

Afslutningsvis skal der skabes en gennemsigthed omkring studienævnet som organ. Da uddannelsen er så ny, så betyder det, at der rig mulighed for at skabe forandringer, forklarer Sebastian Joost. Derfor er det også vigtigt for de studerende at vide, at vi er her, og at de kan komme til os, hvis de har spørgsmål, er nysgerrige eller utilfredse med noget.

Har du en holdning eller et forslag til, hvad studienævnet bør tage op? Så kan du skrive til repræsentanterne på: gugru18@student.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 21.01.2021