Skip to main content

SENSUS – netværket for arkitekturpsykologi får sin første Ph.D. studerende på SDU

Projektet er støttet med 2,1 mio. kroner fra Trygfonden. Professor Kaya Roessler er hovedvejleder og professor Ulrika Stigsdotter (KU) og lektor Tonny Elmose Andersen (SDU, Psykologi) bi-vejledere.

I 2017 blev det interdisciplinære forskningsnetværk i arkitekturpsykologi SENSUS etableret på Institut for Psykologi under ledelse af professor Kaya Roessler. Netværket er et innovativt samarbejde mellem SDU og Aalborg Universitet og samler psykologer, arkitekter, filosoffer, antropologer og andre faggrupper med fokus på den følelses- og adfærdsmæssige respons på arkitektur, kultur og natur.

Netværket SENSUS har tre fokusområder:

  1. Arkitektur og sundhed;
  2. Natur og active living; samt
  3. Rum og kulturel identitet.
Redaktionen afsluttet: 21.03.2018