Skip to main content

Psykologistuderende får lokaler

Det har længe været efterspurgt fra de studerende og de ansatte på Institut for Psykologi, at man gerne ville have et fysisk sted, hvor de studerende kunne mødes og som udelukkende var tiltænkt psykologistuderende. Dette er nu blevet en realitet, gennem en samlet indsats fra Psykrådet på Psykologi på Psykologi, Institut for Psykologi, Fakultetet og Teknisk Service. Første skridt mod et bedre og mere samlet studiemiljø er derved taget.

De psykologistuderende kan nemlig fra dags dato og fremover frit benytte læsesalen i fællesbiblioteket (klassisk-nordisk), hvor der her er plads til 20-25 studerende.

Desuden har psykologis fagråd, Psykrådet ved Rasmus Vestergaard fået stillet U82C til rådighed, foreløbig frem til sommeren 2019. I dette lokale er der stor skærm og plads til min. 15 studerende. Fagrådet tænker at benytte lokalet til fagrådsmøde, hyggeaftener for eksempel i form af brætspilscafé og andre arrangementer.

Året ud kan de psykologistuderende fra dags dato råde over to øvrige nyligt istandsatte store grupperum, U82A og U82B. I disse rum er der ophængt storskærm og plads til minimum 15 studerende.

Redaktionen afsluttet: 17.06.2018