Skip to main content

Ny studenterrepræsentant til Institutrådet

”Vi har en fantastisk mulighed for at være med – vi bruger den bare ikke!” mener den nyvalgte studenterrepræsentant, Ebbe Lykke Christoffersen.

”Jeg er stolt og glad for at være blevet valgt som repræsentant for de studerende. På den anden side var der ikke meget valgkamp over det. Jeg var den eneste, der stillede op til at fylde vores tre pladser i Institutrådet. Så lige nu har vi to pladser – to muligheder for at påvirke vores institut – som er tomme. Jeg synes. vi skulle bruge alle tre pladser, så vi kan få en så varieret repræsentation som overhovedet muligt.” Sådan er udmeldingen fra Ebbe Lykke Christoffersen, den nye studenterrepræsentant i Institutrådet.

Og hvad er så egentlig Institutrådet? Rådets officielle rolle er at rådgive ledelsen og har et særligt fokus på trivsel og studiemiljø for de studerende. Der indgår også områder som økonomi og langsigtet udvikling for Instituttet på dagsordenerne. Rådet består af institutlederen og forskellige andre repræsentanter fra Psykologisk Institut, herunder undervisere og studiesekretærer. Og så altså tre studenterrepræsentanter hvoraf to i øjeblikket er ubesatte. Rådet mødes to gange pr. semester og varigheden er normalt en time.

Da Ebbe spørges, hvordan det kan være, at der ikke har været større opbakning til at stille op, lyder svaret: ”Det er jo 100 tusinde kroners-spørgsmålet, du stiller der. Jeg oplever os studerende på psykologi, som nogle, der virkelig brænder for vores fag og er super aktive, når det kommer til fritidsjob, kurser og oplæg ved siden af undervisningen. Men det er som om, der er et hul, lige netop når det kommer til studenterdemokratiet. Måske det i virkeligheden bunder i, at det ikke er blevet tydeliggjort, hvor aktivt og åbent et demokrati, vi faktisk har her på universitetet. De fleste ved måske slet ikke, hvordan beslutningerne bliver taget”. Og det ærgrer Ebbe, for som han tilføjer: ”Hvor mange ved for eksempel, at dagsordener og referater fra møderne ligger frit tilgængeligt på instituttets hjemmeside?”

Selvom Ebbe er ny i rollen som studenterrepræsentant, har han fået en god start: ”Jeg synes, der har været en fantastisk modtagelse, hvor jeg har fået indtrykket af, at instituttets ledelse faktisk gerne vil høre vores mening. De skal træffe nogle store beslutninger, som påvirker vores dagligdag, og det er vigtigt for dem at have os med på råd. Og hvis man skal tage den helt store pensel frem, så handler det jo også om, hvilken kultur vi ønsker på Psykologi. Jeg synes, vi skal have en god dialog mellem ledelse, undervisere og studerende, så vi sammen kan skabe den allerbedste kultur, vi overhovedet kan”.

Selvom der er et år til næste valg, er det muligt at fylde pladserne i Institutrådet ved at indstille studerende og få en særlig godkendelse fra Rektor. Det er Ebbes håb, at han får nogle flere studerende med, så de studerende kan få en stærk stemme på studiet.

Dette håb er hermed givet videre.

Du kan læse mere om Institutrådet her. Har du selv interesse i at blive studenterrepræsentant, kan du skrive til Ebbe på ebchr17@student.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 18.03.2019