Skip to main content

Ændringer som følge af Corona-karantænen

Corona karantæneperioden har for mange medført ændringer i hverdagen såvel som på længere sigt. De psykologistuderende er på alle årgange blevet påvirket. Følgende er en oversigt over de ændringer som studienævnet, ved ekstraordinære studienævnsmøder, har vedtaget.

Årgang 2019

B02, delprøve 2 reeksamen er omlagt fra en 4 timers skriftlig essay stedprøve uden hjælpemidler til en 3 timers skriftlig essay online prøve med hjælpemidler.

B04 har været omlagt til digital undervisning. Eksamen er omlagt fra 5 timers MCQ stedprøve til 4 timers online MCQ. Da der ikke vil være mulighed for samme monitorering som en stedprøve, vil følgende tiltag tages for at undgå eksamenssnyd: Rækkefølgen af spørgsmål vil være randomiseret, og samtidig vil det ikke være muligt at vende tilbage til tidligere spørgsmål.

Årgang 2018

B08 har været omlagt til digital undervisning uden gruppearbejde, og derfor er eksamen omlagt til en individuel skriftlig prøve uden mundtligt forsvar.

Årgang 2017

B12 er ikke blevet direkte ramt, da det er bachelorskrivning. Dog kan det have medført visse begrænsninger, og derfor er der også udstedt information om større opgaver fra fakultetssekretariatet.

Årgang 2016

K01 reeksamen bliver omlagt fra mundtlig stedprøve til online mundtlig prøve. Trækning af spørgsmål vil ske ved, at de studerende indsender et tal fra 1-16 og modtager et spørgsmål på eksamensdagen, som de får 25 minutters forberedelse til.

K04 har ikke fået nogle ændringer andet end nogle returdage, men der vil være problemer for nogle studerende i, at de ikke har haft adgang til deres praktiksteder i en længere periode og derfor vil opleve en øget arbejdsbyrde i efteråret i forbindelse med intensiv praktik, K05 og K07.

K05 har fået flyttet noget undervisning fra foråret til efteråret.

Årgang 2015

K08 er omfattet af samme problematikker som B12. Dog laver mange empiriske specialer, hvilket kan medføre yderligere udfordringer i dataindsamling.

Redaktionen afsluttet: 15.05.2020