Skip to main content

Frivillig internship ved Institut for Psykologi

Formålet med et frivilligt internship er at give nysgerrige og interesserede studerende mulighed for at komme tættere på forskningen og forskerne. Her kan de lære om forskningsprocesser og livet som forsker samt opbygge konkrete forskningskompetencer. Håbet er, at vi med oprettelse af frivillige internhips kan bringe flere studerende tættere på forskningen til gavn både for forskningen og de studerende.

Frivillige internships er et supplement til de læringsmuligheder, der udbydes i studentermedhjælperstillinger. Det særlige er, at der her er tale om frivilligt og ikke lønnet arbejde. Det er dog vigtigt at de opgaver og rammer der er i et internship, er relevante for den studerendes læring og opbygning af forsknings- eller i nogle tilfælde kliniske kompetencer. Det er derfor centralt at der i et internship indgår aktiv oplæring og supervision af den studerende.

Gennem det øgede kendskab mellem forskere og studerende er det hensigten at ordningen øger de studerendes kompetencer for at fuldføre studiet og senere "employability" samt understøtter talentudvikling og rekruttering af f.eks. studerende til prægraduat stillinger og senere Ph.D. forløb.

Koordinator for frivillige internships er lektor Kirstine Davidsen (kdavidsen@health.sdu.dk eller kirstine.agnete.davidsen@rsyd.dk).

Rammerne for frivillig internships:

  • Et internship kan varetages af studerende fra 2. til 5. studieår;
  • Gennemsnitlig arbejdsbyrde for den studerende: 4-8 timer ugentligt;
  • Varighed af et internship: ca. 4 måneder med mulighed for forlængelse;
  • Man selv skal enrolle sig i GDPR kurset på Itslearning. Info og guide til enrollment, findes her – både på dansk og engelsk: https://event.sdu.dk/databeskyttelsesdu

Procedure for opslag, ansættelse og afslutning af frivillige internships:

  • Frivillige internships opslås på Blackboard i henhold til skabelon for opslag, på baggrund af hvilket studerende indsender skriftlig ansøgning;
  • Interesserede studerende kan også henvende sig til forskere på Institut for Psykologi og forhøre sig om muligheden for frivilligt internship, selvom der ikke aktuelt er opslag på Blackboard;
  • Den ansvarlige forsker afholder samtale med udvalgt(e) studerende på baggrund af indkomne ansøgninger og beslutter, hvem som skal tilbydes det specifikke internship;
  • Den ansvarlige forsker udarbejder samarbejdsaftale i henhold til skabelon for samarbejdsaftale;
  • Samarbejdsaftale underskrives af både forsker og intern og sendes sammen med opslaget til tovholder Kirstine Davidsen;
  • Ved afslutning af internship evaluerer den studerende sit internship via et tilsendt link.

 

Vil du vide hvordan en studerende har oplevet at være i et internship, så se denne film:

Sidst opdateret: 19.10.2023