Skip to main content
DA / EN

The Psychosocial Impact of Hypoglycaemia in Adults with Type 2 Diabetes

 

Projekt titel

Psykosociale påvirkninger af hypoglykæmi hos voksne med type 2 diabetes

Projektansvarlig

Kevin Alan Matlock

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Den globale prævalens af diabetes forventes at stige med 50% i løbet af de næste to årtier, og mere end 9 ud af 10 af disse personer forventes at have type 2 diabetes. Blodsukkerniveauer kan normalt reguleres på kort sigt ved hjælp af livsstilsændringer og orale tabletter, men på lang sigt kræver mange mennesker med type 2-diabetes, at insulinbehandling regulerer deres blodsukker. Mens insulin er effektivt til at forhindre fremtidige komplikationer af diabetes, øger det dog risikoen for hypoglykæmiske episoder, karakteriseret ved et for lavt blodsukker niveau. Næsten halvdelen af dem med insulinbehandlet type 2-diabetes har oplevet hypoglykæmi, og ved tilbagevendende episoder er det forbundet med negative helbredsproblemer, herunder anfald, hjerte-arytmi og i sjældne tilfælde dødsfald. Hvordan hypoglykæmi påvirker de psykologiske og sociale dimensioner af sundhed, ved vi imidlertid ikke meget om. Da forekomsten af type 2-diabetes er stigende bliver det afgørende at skabe en klarere forståelse for hypoglykæmi og for, hvordan disse episoder kan påvirke alle aspekter af livskvaliteten. Dette vil på sigt yderligere bidrage til at beskytte den globale folkesundhed.

Formål:
Det primære formål med dette Ph.D.-projekt er at bestemme og kvantificere de psykosociale virkninger af hypoglykæmi (lavt blodsukkerniveau) hos voksne med type 2-diabetes. Specifikt vil dette projekt undersøge virkninger på tværs af tre domæner:

  1. Daglig funktion såsom søvnkvalitet, energiniveau og koncentration;
  2. Målinger af stemning såsom irritabilitet, diabetesrelateret stress og skyld, frygt for hypoglykæmi, angst og depression; og
  3. Undersøgelse af social, akademisk og erhvervsmæssig funktion herunder præstationsniveau og fravær fra arbejde og skole.

Et sekundært mål er at undersøge, hvordan de psykosociale virkninger af hypoglykæmi interagerer med affektive lidelsers symptomatologi, og hvordan dette indvirker på livskvaliteten.

Metoder:
Dette Ph.D.-projekt vil undersøge de psykologiske virkninger af hypoglykæmi hos voksne med type 2-diabetes ved hjælp af data fra flere kilder, herunder:

  1. En systematisk undersøgelse af peer-reviewed litteratur;
  2. Kombinerede kliniske forsøgsdata indsamlet fra private sundhedsselskaber; og
  3. Svar fra deltagere indsamlet ved hjælp af internationale kvalitative og kvantitative spørgeundersøgelser.

Startdato og forventet slutdato

01.03.2019 - 01.03.2022

Hovedvejleder

Professor Frans Pouwer, INSIDE forskegruppen, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Professor Jane Speight, Australian Centre for Behavioural Research in Diabetes (ACBRD), Melbourne, Australien, Deakin University, Geelong, Australien og SDU;
Dr Christel Hendrieckx, (ACBRD), Melbourne, Australien og Deakin University, Geelong, Australien;
Dr Melanie Broadley, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

INSIDE Forskningsgruppe, inden for rammerne af Hypo-RESOLVE Projektet, som undersøger hypoglykæmi og dens indvirkning ved diabetes.

Samarbejdspartnere

SDU og forskellige Hypo-RESOLVE interessenter

Finansiering

Dette projekt finansieres af Den Europæiske Unions Innovative Medicine Initiative (IMI2) og indgår i Hypo-RESOLVE (hypo-resolve.eu/funders) studiet, en international forskningsindsats bestående af 23 partnere fra 9 europæiske lande og USA med det formål at bedre forstå hypoglykæmi og dets indvirkning på livskvalitet.

Nøgleord

Angst, depression, diabetes, DM2, frygt for hypoglykæmi, hypoglykæmi, QoL, livskvalitet, type 2 diabetes, trivsel

Sidst opdateret: 01.08.2023