Skip to main content
DA / EN

Betydningen af accept for den psykosociale tilpasningsproces til en rygmarvsskade: et mixed-methods studie

 

Projekt titel

Betydningen af accept for den psykosociale tilpasningsproces til en rygmarvsskade: et mixed-methods studie

Anders Aaby

Projektansvarlig

Anders Aaby
aaaby@health.sdu.dk

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet med dette Ph.D. projekt er at undersøge betydningen af accept for den psykosociale tilpasningsproces efter en rygmarvsskade.

Background:
En rygmarvsskade er en alvorlig, kronisk lidelse med svære følger såsom lammelse, funktionelle begrænsninger, kroniske smerter og utallige sekundære komplikationer. Personer med følger efter en rygmarvsskade møder derfor et væld af udfordringer i dagligdagen og i sociale relationer, som for mange fører til forringet livskvalitet, højere forekomster af depression og angst samt manglende socialt engagement. Der er dog stor variation fra individ til individ og i hvilken grad personen formår at opnå en accept af deres rygmarvsskade er blevet sat i forbindelse med en mere favorabel tilpasningsproces. Der er dog stadig en del ubesvarede spørgsmål, som er til hinder for at få et mere nuanceret indblik i den psykologiske profil efter en rygmarvskade, herunder hvilken betydning accept har i den psykosociale tilpasningsproces.

Metoder:
Projektet er primært kvantitativt funderet, mens dele af projektet er planlagt som mixed-methods, hvori kvantitative og kvalitative metoder anvendes i samspil. Formålet heri er at sikre, at patienternes perspektiv inddrages i forskningsprojekterne.

Focus:
Nærværende Ph.D. projekt fokuserer på accept som en coping strategi og stræber efter at udforske den psykologiske profil efter en rygmarvsskade samt undersøge anvendeligheden af et behandlingstilbud med accept som omdrejningspunkt.

Perspektiver:
Projektet vil forhåbentligt kunne informere både udredning og behandling af de psykologiske følger efter en rygmarvsskade.

Startdato og forventet slutdato

01.08.2018 - 31.07.2021

Hovedvejleder

Tonny Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Helge Kasch, Forskningsansvarlig overlæge, Vestdansk Center for Rygmarvsskader;
Sophie Lykkegaard Ravn, Ph.D. studerende, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

InCoRE og ThRIVE forskningsgrupper

Samarbejdspartnere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter

Finansiering

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter

Nøgleord

Accept af rygmarvsskade, psykosocial tilpasning, scoping review, mixed-methods, patientinddragelse, feasibilty study

Sidst opdateret: 02.08.2023