Skip to main content

Validering af udredningsredskaber til vurdering af symptomer på PTSD for børn med ASD

 

Projekt titel

Validering af udredningsredskaber til vurdering af symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF)

Projektansvarlig

Emiel Broegaard-Iversen

Kontakt oplysninger

Email: autisme-sdu@health.sdu.dk
Tlf.: 60 86 61 57

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet:
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan børn med ASF deltager i story-stem testen Odense Child Trauma Screening (OCTS). Hertil vil vi forsøge at beskrive omfanget og typen af traumatiske oplevelser, som rapporteres af forældre til børn med ASF, samt sammenhængen mellem disse og symptomer på PTSD.

Projektets fremgangsmåde:
En gruppe børn med ASF i alderen 4 – 8 år vil blive testet med OCTS. Der indgår et LEGO® dukkehus med dukker, som børnene skal lege med. I testen præsenteres børnene for starten på forskellige små historier, som de skal videreføre gennem leg sammen med en voksen. Der vil være fokus på, hvordan børnene fremtræder under testen, samt indholdet i de historier børnene frembringer.

Forældre vil deltage i et diagnostisk interview og besvare et spørgeskema. Formålet med dette er at vurdere barnets psykisk trivsel og potentielle symptomer på psykiske lidelser. Typen og antallet af traumatiske hændelser børnene har oplevet, vil også blive undersøgt som en del af administrationen.

Resultaterne kan bidrage til:
At afklare hvordan børn med ASF deltager i en test udviklet til at vurdere symptomer på traumatisering for børn i alderen 4 – 8 år. Dette vil kunne give et indblik i om validerede udredningsredskaber, til vurdering af traumatisering, kan anvendes for børn med ASF. Behovet for en autismespecifik tilpasning af OCTS vil i den forbindelse blive vurderet. Resultaterne kan desuden hjælpe os til at forstå udfordringer forbundet med differentieringen mellem traumatisering og ASF. Dette vil kunne give indsigt i, hvilket metoder der fremadrettet kan være med til at vurdere symptomer på traumatisering og forebygge fejldiagnosticering for børn med ASF. Ydermere vil en tentativ indikation på omfanget og typen af traumatiske oplevelser kunne udledes på baggrund af resultaterne.

Status for projektet:
Projektet er startet op i februar 2019. Rekrutteringen af deltagere til projektet er planlagt og dataindsamlingen forventes afsluttet i efteråret 2019. En videnskabelig artikel vil derefter blive udarbejdet med henblik på publikation i et internationalt tidsskrift. Ved udgivelsen gøres referencen til artiklen og et dansk resumé tilgængeligt via denne side.

Hvis du vil vide mere:
Kan du kontaktet projektansvarlig: Emiel Broegaard-Iversen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Startdato og forventet slutdato

01.02.2019 - 01.02.2020

Hovedvejleder

Mette Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Bi-vejledere

Sille Schandorph Løkkegaard, Ph.D. studerende, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet;
Niels Bilenberg, professor, Børne- og ungdomspsykiatri Odense

Projektet udføres under

CH:LD forskningsgruppe

Finansiering

Sofiefonden

Nøgleord

Autisme, PTSD, udredning, differentialdiagnostik, småbørn

Sidst opdateret: 06.08.2020