Skip to main content

Validering af udredningsinstrumenter til identificering af PTSD hos børn

 

Projekt title

Validering af udredningsinstrumenter til identificering af PTSD hos børn

Projektansvarlige

Sille Schandorph Løkkegaard (Ph.D. studerende), Ask Elklit (hovedvejleder) og Mette Elmose (medvejleder)

Projektbeskrivelse

Formål:
Projektets formål er at udvikle, standardisere og validere tre udredningsinstrumenter, der identificerer PTSD-symptomer hos børn, således at vi i Danmark og i udlandet bliver bedre til at identificere de børn, som har brug for hjælp og behandling af følgevirkningerne efter en traumeudsættelse.

Metoder:
De tre udredningsinstrumenter er DIPA, OCTS og 'Thomas'. DIPA (Diagnostic Infant and Preschool Assessment) er et klinisk interview til barnets omsorgsperson og kan anvendes i udredningen af børn i alderen 1-6 år. OCTS (Odense Child Trauma Screening) er en story stem-test, som indeholder fortællinger og leg med dukker i en struktureret setting. OCTS kan anvendes til børn i alderen 4-8 år. 'Thomas' er en tegneserietest, hvor billeder understøtter spørgsmål og svar om PTSD-symptomer. Thomas kan anvendes til børn fra 6-12 år.

De tre instrumenter afdækker ud fra hver deres testtradition barnets traumesymptomer og tilgodeser barnets alderstrin og sproglige udviklingsniveau.

Projektperiode

01.04.2015 - 18.11.2018

Samarbejdspartnere

Børnehus Syd; Krisecenter Odense; Børne & Familiecenteret Vejle; Børne & Familiepsykologerne Assens Kommune; Center for Indsatser til Børn & Unge; Opvækst & Læring Fåborg-Midtfyn Kommune

Finansiering

Ole Kirks Fond

Sidst opdateret: 23.02.2021