Skip to main content

Projekter med børn og voksne

Projektleder: Ole Jakob Storebø

 

Projekter med børn:

Methylphenidat til ADHD: Opdatering af Cochrane Review om de gavnlige og skadelige effekter af methylphenidat til børn og unge med ADHD.

I 2015 publicerede vi et Cochrane systematisk review om de gavnlige og skadelige effekter af metylphenidat til børn og unge med ADHD (Storebø 2015). Dette review har haft en essentiel rolle i den beslutning, som WHO netop har taget om ikke at optage methylphenidat på listen over essentielle lægemidler til ADHD. Projektet har været med til at sætte brugen af methylphenidat til ADHD på den nationale såvel som internationale dagsorden. Reviewet er nu 5 år gammelt og skal opdateres i 2021. Opdateringen er vigtig, idet der fortsat er uenighed omkring effekten af methylphenidat.

CARMA projektet: Identificering af non-farmakologiske faktorer, der kan have betydning for langtidsprognosen hos børn med ADHD samt familiens generelle trivsel.

Projektet "CARMA" er en opfølgning og videreføring af ph.d.-projektet "CARPA" forsvaret d 23. august 2018.  Projektet bygger på viden fra tidligere forskning og centreres omkring faktorer hos mor, barn og i relationen imellem dem, da der er indikationer i forskningen på, at disse har betydning for generel trivsel i familier med børn, der har ADHD samt for børnenes egen langtidsprognose. Det overordnede formål med CARMA projektet er således at identificere non-farmakologiske faktorer, der kan have betydning for langtidsprognosen hos børn med ADHD samt familiens generelle trivsel.

ADHD og trigeminal nervestimulering: Afprøvning af external Trigeminal Nerve Stimulation System som effektiv behandlingsstrategi hos børn med ADHD.

I dette projekt vil vi afprøve Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation (eTNS) System på i alt 6 børn for at få de første danske erfaringer i forhold til brugen af apparatet, samt for at undersøge, hvordan børnene og deres familier oplever effekten af behandlingen og eventuelle bivirkninger. Formålet ved anvendelse af TNS er at man ved stimulering af den første gren af trigeminal nerven potentielt kan modulere områder af det frontale cortex, der er anset for at være impliceret i symptomerne ved ADHD. Formålet er således at få indsigt i apparatets anvendelighed, forældrenes oplevelse og apparatets umiddelbare virkningsmekanismer. Ud fra resultaterne vil der blive taget stilling til om der efterfølgende skal udarbejdes en protokol til et større pilotforsøg, der foruden at inkludere flere deltagere også vil omfatte en mere dybdegående undersøgelse af apparatets effektivitet til behandling af ADHD hos børn.

 

Projekter med børn og voksne:

Individualisering behandling ved borderline: Individuel patient data (IPD) systematisk review med meta-analyse af psykoterapi til borderline personlighedsforstyrrelse (BPD).

Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse er en enormt heterogen patientgruppe med mange forskellige kliniske karakteristika og dermed også forskelligartede behov for psykoterapi. Det er etableret at specialiseret psykoterapi har en positiv effekt på borderline symptomer, men det har endnu ikke været muligt at identificere hvilken form for psykoterapi der virker bedst på hvem. Formålet med dette studie er at undersøge om specifikke kliniske karakteristika hos den enkelte patient kan være med til at forudsige hvilken form for psykoterapi som bedst egner sig til den enkelte. Dette er et skridt i retningen mod individualiseret behandling i psykiatrien.

Sidst opdateret: 07.01.2021