Skip to main content

MYmind-DK

Forskning har vist at mindfulness træning kan hjælpe til at styrke ens opmærksomhed og fokus, og at mindfulness kan reducere stress og øge trivsel.

I det aktuelle projekt undersøges effekten af MYmind, et mindfulnessprogram, der er udviklet specielt til unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og deres forældre. Programmet MYmind er udviklet og undersøgt af Dr. Susan Bögels og hendes gruppe fra Amsterdam Universitet.

Med MYmind er målet, at familien får mulighed for at opleve fordelene ved mindfulness meditation kombineret med teknikker fra kognitiv terapi, mens de lærer at forholde sig til sig selv og hinanden på en ny måde.

Hvordan foregår det?

Mindst 25 unge og deres forældre tilbydes et mindfulness forløb. Der indsamles en række informationer både om den unge og forældrene i en periode før træningen starter og i en periode efter træningen er afsluttet. Vi spørger eksempelvis til oplevelsen af stress, søvn kvalitet, om man ”hænger fast i bekymrende tanker”, ens humør og andre områder der har betydning for hvordan man trives. Ved at sammenligne information fra periode før, perioden under og perioden efter træningen kan vi se om det at deltage i mindfulness træningen har en positiv effekt for hvordan man trives. Udover disse informationer aftales også individuelle mål med den unge. Der registreres ugentligt på de individuelle mål.

Selve mindfulness træningen gennemføres i 2016 og 2017. Træningen gennemføres i Aarhus kommune ved Langagerskolen og Center for Specialpædagogisk Børnetilbud og i København ved trænere fra Center for mindfulness til børn. Alle trænere er uddannet i MYmind programmet.

Projektet gennemføres med støtte fra TrygFonden og Aarhus kommune og deltagelsen i projektet er gratis.

MYmind programmet består af 9 ugentlige sessioner af hver halvanden times varighed samt en opfølgningssession 9 uger efter session 9.

Træningen for ungegruppen (bestående af 7-8 unge) og forældregruppen foregår samtidig, men de to grupper mødes hver for sig.

I hver session trænes en række meditationer, mindfulness øvelser og yoga. I hver session gennemgås desuden en række øvelser, som det forventes at både den unge og forældrene træner dagligt derhjemme.

Hvem kan deltage i projektet?

Unge mellem 12 og 21 år, der har en diagnose inden for autismespektret kan deltage sammen med en eller begge forældre. For at deltage skal den unge have et intellektuelt funktionsniveau inden for normalområdet og være i stand til at deltage i en gruppe med de andre unge og i enkelte tidsrum også sammen med forældregruppen. Derudover skal både den unge og forældrene kunne udfylde en række spørgeskemaer 5 gange i projektperioden og lave en kort ugentlig registrering. Derudover vil vi gerne inddrage en fagperson, der kender den unge i projektet, så vi også kan få beskrivelser af hvordan den unge trives i eksempelvis skolen.

For at sikre et godt match mellem interesserede familier og projektet laver vi indledningsvis en screening via telefonen. Hvis krav til deltagerne er opfyldt, holdes et indledende møde. I forbindelse med mødet træffes beslutningen om familiens deltagelse.

Deltagelse  indebærer at man møder op til træningen, gennemfører øvelserne hjemme og udfylder spørgeskemaer og registreringer gennem projektperiode. Vi forventer at deltagerne kan få et personligt udbytte ud af at deltage. Det kan eksempelvis være i form af mindre stress, mindre problematisk adfærd, færre konflikter eller bedre forhold i familien.

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at deltage i et forløb kan du skrive til projektansvarlig, Mette Elmose, Email: melandersen@health.sdu.dk, så vil vi orientere dig når vi rekruttere deltagere til nye forløb.

Udover dette projekt arbejdes aktuelt også på:

  • Casestudie af individuel mindfulness træning i forhold til angst og depression. Projektet gennemføres i samarbejde med forskergrupper fra Holland, Canada og Hong Kong.
  • Tilpasning og udvikling af mindfulness træning til børn og unge med en autisme spektrum forstyrrelse og samtidige generel udviklingsforstyrrelse. De første trin er i gang i samarbejde med Sofieskolen.
  • Tilpasning og udvikling af mindfulness træning til børn og unge med en autisme spektrum forstyrrelse i skolen. De første trin er i gang i samarbejde med Langagerskolen.

Sidst opdateret: 23.08.2019