Skip to main content

Effekt af mindfulness og musik på kognition

Baggrund

Der er utallige træningsinterventioner i danske virksomheder, som har til formål at sænke stress og øge produktivitet og arbejdsglæde. Men der mangler evidens for at de enkelte træningsinterventioner faktisk har den tilsigtede effekt.

Formål

Forskningsspørgsmålet der undersøges i dette projekt er:

Har to typer interventioner hhv. i) mindfulness og ii) koncentrationsmusik målbar effekt på kognition, som målt via arbejdshukommelse.

Endvidere undersøges det om trivsel og stress (målt fysiologisk) påvirkes af én eller begge interventioner.

Metodemæssigt tager projektet en kvantitativ tilgang via effektmåling vha. neuropsykologiske mål for fokus og arbejdshukommelse, og fysiologiske mål for stress.

Forventede resultater

Dette projekt biddrager med evidensbaseret viden ud fra konkret effektmåling af interventionerne. Vi forventer at begge interventioner vil have en effekt. Projektet samarbejder med firmaet Data Cubed om at udvikle en app-baseret platform til effektmåling.

Projektleder

Ulrich Kirk, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Medieomtale

https://www.vellivforeningen.dk/nyheder/universitet-undersoeger-om-mindfulness-og-koncentrationsmusik-reducerer-stress/

Projektet finansieres af

Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

 

Sidst opdateret: 01.04.2019