Skip to main content

Forståelse og oplevelse af ensomhed og social støtte hos voksne med ASF

Formål med projektet:

At undersøge hvordan voksne med ASF oplever og forstår ensomhed og social støtte, herunder hvilken betydning de oplever at ASF har for ensomhed og social støtte.

Sådan gør vi det:

En række interview gennemføres dels i netværksgrupper og dels med enkeltpersoner. Samtalerne om ensomhed analyseres tematisk med fokus på hvilke mekanismer, herunder risiko og beskyttende faktorer, der beskrives i forhold til eksisterende teorier om ensomhed, samt hvordan ASF ses som betydende i forhold hertil.

Resultaterne kan bidrage til:

At afklare hvordan ensomhed kan forstås af personer med ASF og hvilke mekanismer der ses som afgørende i forhold til oplevelsen og udviklingen af ensomhed og betydningen af ensomhed for livet i øvrigt. Den viden kan hjælpe os til at forstå den højere forekomst at ensomhed, der er beskrevet tidligere og pege på, hvilke forhold der fremadrettet kan være med til at forebygge og/eller afhjælpe ensomhed hos personer med ASF.

Projekt status:

Projektet er startet op i 2013. Data er bearbejdet og artikel er aktuelt under vurdering med henblik på udgivelse. Ved udgivelsen gøres referencen til artiklen og et dansk resume, tilgængeligt via denne side.

Hvis du vil vide mere:

Kan du kontakte projektansvarlig: Mette Elmose Andersen, Institut for psykologi, Syddansk Universitet, tlf. 6550 4625, e-mail: melandersen@health.sdu.dk

Projektet udføres under CH:LD forskningsgruppe.

 

Sidst opdateret: 30.03.2021