Skip to main content

Crowdsourcing for kognition

Baggrund

Vi undersøger et link mellem anvendelse af smartphones og neuropsykologisk måling af arbejdshukommelse blandt danske erhvervsaktive.  Forskningsprojektet bidrager til den samfundsmæssige vigtige debat om digital- og mental sundhed i arbejdslivet.

Formål

Projektets formål er at måle effekten af smartphone-brug på kognition. Opmærksomhed og koncentration er en begrænset neuropsykologisk ressource og projektet undersøger om kognition og stress påvirkes negativt som en funktion af smartphone-brug.

Forventede resultater

Vi anvender validerede neuropsykologiske tests via crowdsourcing som består af en række tests bl.a. go-nogo test, arbejdshukommelsestest, stroop test, flanker test til kvantitativt at udtrække pålidelige målinger ift. bl.a. arbejdshukommelseskapacitet og opmærksomhed. Tidligere studier viser at smartphone-brug medfører reduceret opmærksomhedsgrad som målt via spørgeskemaer. Vi forventer at finde kvantitative mål i de neuropsykologiske tests som korrelerer brugen af smartphones med arbejdshukommelse og opmærksomhed. Vi samarbejder med firmaet Data Cubed om at udvikle en app-baseret platform.

Projektleder

Ulrich Kirk, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Medieomtale

https://www.vellivforeningen.dk/nyheder/forskergruppe-skal-afsloere-sammenhaeng-mellem-smartphones-og-stress/

Projektpartnere

Sune Lehmann, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet;
Robb Rutledge, Welcome Centre for Human Neuroimaging;
University College London & Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry.

Projektet finansieres af

Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

 

Sidst opdateret: 22.03.2019