Skip to main content

CANART - Cannabis som smertebehandling for gigtpatienter

CANART er et samarbejdsprojekt mellem Kong Christian X´s Gigthospital i Sønderjylland, de reumatologiske afdelinger i Aarhus, København, Aabenraa og Odense og Institut_psykologi, Syddansk Universitet. Projektet vil undersøge effekten og sikkerheden af medicinsk cannabis i behandlingen af kroniske smerter.

Projektet er planlagt at omfatte 180 patienter med leddegigt og rygsøjlegigt og skal blandt andet vise, hvordan medicinsk cannabis virker på smerter, søvn og kognitive funktioner (koncentrationsevne).

I spidsen for projektet står overlæge Oliver Hendricks, reumatolog ved Kong Christian X´s Gigthospital i Sønderjylland. Ved Institut for Psykologi, SDU, er professor Kirsten K. Roessler, lektor Tonny Andersen og videnskabelig assistent Anders Wieghorst tilknyttet projektet og skal undersøge, hvordan medicinsk cannabis påvirker de kognitive funktioner, samt hvilken betydning forsøgsdeltagernes forventninger har på virkningen af cannabis.
Forskningsprojektet er et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie. Ved lodtrækning vil 90 patienter få placebo, og de resterende 90 vil få medicinsk cannabis.

Der er flere hundrede kendte stoffer i cannabis-planten, hvoraf delta-9-tetra-hydro-cannabinol (THC) og cannabidol (CBD) udgør de aktive komponenter (sundhed.dk). Både CBD og THC indgår i forsøget i forskellige kombinationer. THC er det psykoaktive stof, mens CBD har derimod ingen psykoaktive effekt. Medicinsk cannabis har tidligere vist effekt på kroniske smerter, kemoinduceret kvalme og reduktion af spasmer ved multipel sklerose. Hvilket giver forhåbninger om at det kan lindre de kroniske smerterne ved leddegigt og rygsøjlegigt.

Der er dog forsat mange ubesvarede spørgsmål om brugen af medicinsk cannabis generelt og for de enkelte patientgrupper. Ud over sikkerhed og bivirkninger kender vi ikke til den ideelle dosis, hvor ofte det skal indtages, eller hvordan reaktionen er sammen med andre lægemidler. Derudover er det psykologisk yderst interessant at blive klogere på, hvilken rolle placebo effekten spiller.

Projektet forventer at indskrive de første deltagere i januar 2019 og håber at have de endelige resultater klar i 2021.

Projekt ansvarlige: Kirsten K. Roessler, Tonny Elmose og Anders Wieghorst.

Projektet udføres af forskningsgruppen InCORE.

Sidst opdateret: 25.01.2021