Skip to main content

Autisme og social interaktion

Autisme og social interaktion

ved Lektor Ulrich Kirk

Baggrund

Autisme (også kaldet autismespektrumforstyrrelse eller ASF) er en medfødt udviklingsforstyrrelse der medfører problemer særligt i forhold til sociale kompetencer såsom samspillet og kommunikationen med andre mennesker. Desuden ses også forsinket sprogudvikling, og skærpelse eller svækkelse af bestemte sanser. Ofte er det især vanskelighederne med det sociale samspil der bidrager til de problemer der opleves hos personer med autisme. Derfor er det vigtigt at vide mere om hvilke mekanismer i hjernen der ligger til grund for vanskelighederne, idet denne viden på sigt kan bruges til at udvikle bedre diagnosticering og behandlingsmuligheder.

Formål

Formålet med projektet er således at udvikle den eksisterende viden om hvordan personer med ASD agerer i sammenhænge hvor der handles og fortolkes på sociale signaler og hvordan denne adskiller sig fra kontrolpersoner. Dermed kan vi blive klogere på hvordan personer med autisme bearbejder sociale signaler anderledes end andre.

Projektet undersøger

Projektet undersøger hjerneprocesser hos personer med autisme imens de indgår i en situation der kræver social beslutningstagen, dvs. at der træffes beslutninger der som regel vil være afhængige af hvordan man fortolker og handler på andres sociale adfærd. Særligt for dette forsøg er det, at vi vil scanne både ASD deltageren og en kontrolperson der indgår i en social relation med hinanden samtidigt. Den sociale relation vil i dette tilfælde bestå af et socialt investeringsspil hvor den ene deltager (kaldet investoren) modtager penge og kan sende et hvilket som helst beløb af det totale beløb videre til den anden deltager. På vej til den anden deltager vil det investerede beløb blive tredoblet, og det vil derfor være fordelagtigt at sende mange penge videre til den anden spiller, såfremt man stoler på at den anden spiller også vil sende mange penge tilbage til investoren. På denne måde kan man ved hjælp af spillet undersøge sociale kompetencer såsom tillid og opfattelse af hvad der er fair i en social interaktion. Spillet er afprøvet i mange sammenhænge og kan dermed bruges til at undersøge hvorvidt personer med autisme udfører opgaven anderledes samt hvorvidt hjerneaktivitet under udførelsen af opgaven adskiller sig fra kontrolpersoner.

Forventede resultater

Resultater fra forsøget vil blive brugt til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem hjerneaktivitet i en bestemt del af hjernen under denne opgave og sværhedsgraden af autisme. Desuden vil resultaterne blive brugt til at undersøge om der er en sammenhæng mellem deltagernes alder og det mønster af hjerneaktivitet der gør sig gældende.

Projektleder

Ulrich Kirk, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Projektmedarbejdere

Lone Hørlyck, postdoc, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Projektpartnere

Niels Bilenberg, Professor, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien i Region Syddanmark;
Mette Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet;
Tom Fletcher, Scientific Computing and Imaging Institute, University of Utah.

Projektet finansieres af

Projektet er støttet af Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark og LundbeckFonden.

 

Sidst opdateret: 20.01.2021