Skip to main content

Om forholdet mellem ansigts-, ord- og objektgenkendelse

 

Projekt titel

Om forholdet mellem ansigts-, ord- og objektgenkendelse: Et nyt og udviklingsmæssigt perspektiv

Projektansvarlig

Christian Gerlach

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Det er velkendt, at ordblindhed (dysleksi) optræder hos en betragtelig andel af befolkningen. Det er dog ukendt for mange, at der hos en anselig andel af befolkningen optræder en lignende udviklingsforstyrrelse, der rammer evnen til at genkende ansigter; ansigtsblindhed (kongenital prosopagnosi). Begge forstyrrelser medfører alvorlige handikap. Ordblindhed vanskeliggør en dagligdag, hvor der lægges mere og mere vægt på det skrevne ord, mens ansigtsblindhed gør det vanskeligt at begå sig i sociale sammenhænge. Nogle personer med ansigtsblindhed lever således et meget socialt tilbagetrukket liv, selv om de i øvrigt er velfungerende. Hvor vi i dag har en del viden om det kognitive og hjernemæssige grundlag for ordblindhed, ved vi langt mindre om ansigtsblindhed og ingenting om, hvorvidt disse forstyrrelser er beslægtede.

Formål:
Nærværende projekt vil undersøge det kognitive og hjernemæssige grundlag for ansigtsblindhed samt afdække ligheder og forskelle mellem ansigtsblindhed og ordblindhed. Man har traditionelt ment, at genkendelse af ansigter og ord trækker på adskilte kognitive systemer og områder i hjernen. Vi arbejder imidlertid ud fra en antagelse om, at disse systemer er sammenfaldende og inddrager de samme hjerneområder, men at de delvist udskiller sig fra hinanden over tid som følge af læring.

Metoder:
Projektet er baseret på en kombination af eksperimental-psykologiske undersøgelser, neuropsykologi og funktionel billeddannelse (fMRI).

Perspektiv:
Hvis projektet giver støtte til antagelsen om en systematisk sammenhæng mellem ansigts- og ordgenkendelse, vil det kunne ændre ved den måde, vi opfatter kognitiv og hjernemæssig specialisering på.

Startdato og forventet slutdato

01.10.2015 - 18.06.2020

Projektet udføres under

BRIDGE, Brain Research - Inter-Disciplinary Guided Excellence

Relaterede links

www.ansigtsblind.dk

Samarbejdspartnere

  • Radiologisk afdeling, Odense Universitets Hospital;
  • Institut for Psykologi, Københavns Universitet;
  • Institut for Psykologi, Oslo Universitet, Norge;
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Finansiering

Projektet er finansieret af Det Frie forskningsråd i Kultur og kommunikation (DFF – 4001-00115).

Nøgleord

Ansigtsgenkendelse, ordgenkendelse, læsning, udviklingsmæssig prosopagnosi, ansigtsblindhed, dysleksi, ordblindhed, visuel bearbejdning, eksperimentalpsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi

Sidst opdateret: 22.03.2019