Menu

Kompliceret sorg

Depression

Depression er delt op i tre grupper af symptomer

1. Følesemæssige (emotionelle): Sænket stemningsleje, tristhed, tomhed, nedsat glæde, fravær eller forfladigelse af følelser. Hos børn kan stemningslejet være irritabelt.

2. Tankemæssige (kognitive): Negative tanker og forventninger, negativt selvbillede, selvbebrejdelser, urimelig skyldfølelse, koncentrations- og/eller tankebesvær, ubeslutsomhed, manglende eller reduceret interesse, tanker om døden, selvmordstanker.

3. Kropslige (somatiske): Nedsat energi eller øget træthed, søvnforstyrrelser, appetit og/eller vægtændring, kropslig uro (agitation) eller hæmning.

Depression kan være svært funktionsnedsættende og forringe livskvaliteten betydeligt.
Man har fundet forskelle mellem den måde depression fremtræder hos mænd og kvinder (jf. Per Torpdahl, Center for Gerontopsykologi):

Depression hos mænd:

 • Føler det er andres skyld
 • Vrede og irritabilitet 
 • Mistænksom og reserveret
 • Skaber konflikter
 • Åbenlys eller tilsløret fjendtlig
 • Angriber når føler sig krænket
 • Kræver respekt fra andre
 • Verden er skyld i at det mislykkes
 • Rastløs og urolig
 • Brug for kontrol over alle problemer
 • Skamfølelse over at være den de er
 • Frustreres over ikke at blive rost nok
 • Frygter at tale om svaghed og tvivl
 • Stærk frygt for at fejle

Depression hos kvinder

 • Skyldfølelser
 • Ked af det, apatisk og uden selvværd
 • Angst og panik
 • Undgår konflikter af enhver slags
 • Forsøger altid at være flink
 • Tilbagetrækning når føler sig krænket
 • Problemer med selvrespekt
 • "Jeg er født til at mislykkes"
 • Langsom og nervøs
 • Problem med grænsesætning
 • Skyldfølelser over ting de gør
 • Ubehag ved at få ros
 • Har let ved at tale om svaghed og tvivl
 • Stærk frygt for succes

Vedvarende Sorgforstyrrelse

For at opfylde diagnose kriterierne skal personen have mistet en elsket person og derudover oplever mere end 6 af følgende symptomer:
Har separations angst:
Har gennem den sidste måned oplevet en altfortærende længsel efter den person man har mistet, haft intense følelser af følelsesmæssig smerte, bedrøvelse eller jag af sorg relateret til det forhold man har mistet, ofte forsøgt at undgå påmindelser om at den person man har mistet er borte, følt sig lammet, chokeret eller fortumlet af dit tab)
Kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer:
Den efterladte oplever forvirring over sin rolle i livet eller en reduceret selvoplevelse (f.eks. en oplevelse af at en del af en selv er død), har problemer med at acceptere tabet, finder det svært at have tillid til andre er bitter over sit tab, føler at det at komme videre (f.eks. at få nye venner eller interesser) ville være svært nu, føler sig følelsesmæssigt lammet eller følelsesløs, føler at livet er utilfredsstillende, tomt eller meningsløst siden tabet.
Symptomerne skal have varet i mindst 6 måneder og have medført en betydelig reduktion i din sociale, arbejdsmæssige eller anden vigtige funktionsområder (f.eks. hjemlige gøremål)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies