Menu

Relevante forskningsprojekter

The psychological consequences of losing an infant

v/ cand.psych. Lise Jind

The project studied 93 parents in the maternity wards and neo-natal wards in two hospitals in Denmark, who either had an unintentional abortion or lost an infant. It is the first prospective examination of cognitive schemata among parents bereaved by infant death. The parents were contacted 1, 3, 6, and 12 month after their loss. The project’s aim was to examine any differences in negative cognitive schemata in comparison with parents that did not lose an infant.

Posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktionen
PTSD among elderly berieved and the influence of personality on grief reactions

v/ Maja O´Connor, Ph.d.-studerende

Projektet undersøger omfanget af ældre efterladte (65-81 år), der bliver traumatiserede ved tab af ægtefælle. 325 ældre efterladte i Århus Amt deltog i undersøgelsen. Henvendelsen skete cirka 8 uger efter tabet. 177 modtog et personligt besøg i eget hjem mens 148 modtog første skema med posten. Follow-ups via tilsendte spørgeskemaer vil ske hhv. 6, 13 og 18 måneder efter tabet. En matchet kontrolgruppe på 500 personer indgik endvidere i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at afdække omfanget af PTSD blandt ældre efterladte. Samtidig arbejdes der på at identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer (social støtte, mestrings- og tilknytningsstil, peronlighedstype, oplevelse af mening og sammenhæng, livstilfredshed etc.) for udvikling af PTSD, depression og kompliceret sorg i denne gruppe. Identificering af risikofaktorer kan på sigt danne grundlag for målrettet forebyggende arbejde.

Psykiatriske diagnoser, traumer og selvmordsadfærd

v/ Professor Ask Elklit & Silje Floen, cand. Psych.

Dette projekt havde til formål at undersøge sammenhængene mellem traume og selvmordsforsøg blandt patienter på en psykiatrisk afdeling i Vestnorge. I løbet af to måneder blev 139 patienter interviewede. Næsten alle havde været udsat for et traume og flere end to tredjedele af patienterne havde oplevet gentagne traumer. Flere end tre fjerdedele havde både PTSD og en anden samtidig psykiatrisk diagnose, men kun syv procent havde fået stillet diagnosen PTSD af en psykiater. Selvmordstanker og selvmordsforsøg var hyppige blandt patienterne og hang sammen med at have oplevet specifikke traumer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies