Forlænget sorg

Selvom det er bredt anerkendt, at sorgreaktioner er forskelligartede i den måde, de kommer til udtryk på, er der også kommet en debat om, og en fælles forståelse for, at der findes en type af sorgreaktion, der er så vedvarende og psykisk belastende, at den kræver behandling og hjælp. Denne debat har medført, at man i den nye version af diagnosemanualen ICD-11 har valgt at inkludere den psykiske diagnose Prolonged grief disorder (PGT) eller Forlænget sorg-diagnose på dansk.

Mange af symptomerne fra diagnosen minder om dem, der fremtræder ved et almindeligt sorgforløb, fordi Forlænget sorg netop begynder som almindelig sorg. Et symptom, der specielt er definerende for diagnosen, er en længsel efter den afdøde, der medfører et følelsesmæssigt eller et fysisk ubehag, samt en del andre symptomer som følelsesløshed, mangel på mening i livet og undgåelsesadfærd. Det der adskiller forlænget sorg fra almindelig sorg er, som navnet indikerer, varigheden og belastningen af symptomerne. Ved en naturlig sorg vil sorgen sjældent forsvinde helt, men den psykiske og fysiske belastning af sorgen vil dæmpes med tiden. Derfor er et af diagnosekriterierne, at de ovennævnte symptomer stadig er til stede mindst 6 måneder efter den sorgudløsende begivenhed. En anden faktor, der adskiller naturlig sorg fra den forlængede sorg, er effekten og intensiteten af symptomerne på den sørgendes liv. Ved en forlænget sorgreaktion vil symptomerne stadigt være lige intense og psykisk belastende efter 6 måneder og de vil ofte være så belastende, at de påvirker dagligdagen og medfører en funktionsnedsættelse, hvilket f.eks. kan betyde, at den sørgende har svært ved at udføre sit arbejde ordentligt, eller har svært ved at håndtere rollen som omsorgsfuld forælder over for sit barn.

Man har valgt at udvikle en diagnose for forlænget sorg i håbet om at hjælpe med at identificere de mennesker, der har brug for hjælp og behandling, inden sorg-lidelsen får for store omkostninger i deres liv. Hvis du, eller nogen du kender, kan genkende det der er beskrevet her, kan det være en god idé at søge hjælp. De diagnosekriterier, der er beskrevet ovenover er fra et studie fra 2009, og hvis du vil se den fulde liste over diagnosekriterier sammen med de andre resultater fra studiet kan du finde dem i artiklen herunder:

Prigerson, H. G., Horowitz, M. J., Jacobs, S. C., Parkes, C. M., Aslan, M., Goodkin, K., … Maciejewski, P. K. (2009). Prolonged Grief Disorder: Psychometric Validation of Criteria Proposed for DSM-V and ICD-11 . PLoS Medicine6(8), e1000121. http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000121

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies