Menu

Almindelige sorgreaktioner

Følelsesmæssige (affektive)

 • Depression, fortvivlelse, modløshed
 • Angst, frygt, skræk
 • Skyld, selvanklagelser
 • Vrede, fjendtlighed, irritabilitet
 • Ensomhed
 • Længsel – ”at fortæres af længsel”

Tankemæssige (kognitive)

 • Optagethed af tanker om afdøde (grublen)
 • Mindsket selvværd
 • Selvbebrejdelse
 • Hjælpeløshed, håbløshed
 • Oplevelse af uvirkelighed
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer

Adfærdsmæssige

 • Agitation, anspændthed, rastløshed
 • Træthed, overaktivitet
 • Søgeadfærd
 • Gråd, hulk, råb
 • Social tilbagetrækning 

Kropslige (somatiske)

 • Tab af appetit
 • Søvnforstyrrelser
 • Tab af energi, udmattelse
 • Somatiske klager
 • Fysiske klager lignende afdødes
 • Modtagelighed/sårbarhed over for sygdom

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies