Menu

Temasider

  

Direkte links til temasiderne: Voldtægt, sorg, traumatisering af børn og unge, flygtninge og soldater- og krigstraumer.

 

Voldtægt 

På temasiden omkring voldtægt kan du læse om, hvad voldtægt er samt hvordan voldtægt er relateret til posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Du vil kunne læse om forskellige holdninger til voldtægt og blive klogere på emner som f.eks. hvorfor nogle vælger ikke at anmelde voldtægt. Her kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring voldtægt , dets konsekvenser, dets sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring voldtægt samt til hvor man kan få hjælp, hvis man er blevet voldtaget eller kender nogle, der er blevet det.

Gå til temasiden omkring voldtægt.

 

Sorg

På temasiden omkring sorg kan du læse omkring forskellen på den naturlige og den komplicerede sorg, få styr på sorgreaktioner i forskellige aldre og læse omkring hvordan sorg relaterer sig til posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Derudover forklares tosporsmodellen, forsøger at give et mere nuanceret bud på hvad sorg er, og beskriver sorg som en kompleks og dynamisk proces, der hjælper den efterladte med at tilpasse sig sin nye situation. Det vil også være muligt at finde gode råd til pårørende til personer, der er i sorg. 

På temasiden kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring sorg, dets konsekvenser, dets sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring sorg samt til hvor man kan få hjælp, hvis man har mistet og er i sorg eller kender nogle, der er det. Ydermere vil du kunne læse nyheder fra det danske og internationale samfund relateret til sorg.

 Gå til temasiden omkring sorg.

 

Traumatisering af børn og unge 

På temasiden omkring traumatisering af børn og unge vil du kunne læse om børn og unges krisereaktioner og hvordan disse reaktioner er forskellige set ift. barnets alder. Det vil også være muligt at læse om, hvordan man udreder børn, der er traumatiserede med f.eks. tegneserietesten Thomas. På temasiden kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring traumatisering af børn og unge, dets konsekvenser, dets sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring traumatisering samt til hvor man kan få hjælp, hvis kender har et barn, der er traumatiseret. Ydermere vil du kunne læse nyheder fra det danske og internationale samfund relateret til traumatisering af børn og unge.

Gå til temasiden omkring traumatisering af børn og unge.

 

 Flygtninge

På temasiden omkring flygtninge vil du kunne læse om de psykiske problemer, som nogle flygtninge kan have, og om tværkulturelle symptommønstre samt om hvordan disse er relateret til posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Du vil kunne blive klogere på forskellige behandlingsformer og på hvem det gavner. Derudover vil du kunne læse mere omkring tolkningsarbejde i forbindelse med arbejdet med flygtninge og omkring de psykiske konsekvenser ved at være uledsaget flygtningebarn. På temasiden kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring flygtninge og traumatisering, dets konsekvenser, dets sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring flygtninge og traumatisering samt til hvor man kan få hjælp, hvis hvis man arbejder med flygtninge eller selv er flygtning. Ydermere vil du kunne læse nyheder fra det danske og internationale samfund relateret til flygtninge og traumatisering.

Gå til temasiden omkring flygtninge og traumatisering.

 

Soldater- og krigstraumer

På temasiden omkring soldater og krigstraumer vil du kunne læse omkring hvordan krigstraumer og påvirker både soldaterne, der er i krig og veteranerne, der er kommet tilbage til en virkelighed i Danmark igen. Derudover vil du kunne læse om hvordan det at være soldat eller veteran relaterer sig til udviklingen af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og omkring behandling af denne lidelse ved soldater og veteraner. På temasiden kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring soldater, veteraner og krigstraumer, disses konsekvenser, disses sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring soldater, veteraner og krigstraumer samt til hvor man kan få hjælp, hvis hvis selv er blevet traumatiseret som soldat eller veteran, eller hvis man kender en, der er blevet det. Ydermere vil du kunne læse nyheder fra det danske og internationale samfund relateret til soldater, veteraner og traumatisering i forbindelse med krig.

Gå til temasiden omkring soldater, veteraner og krigstraumer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies