Menu

Rapporter

2018

Undersøgelse af indbyrdes vold.

2017

Odense Child Trauma Screening: Administrationsmanual

Når far stalker mor - hvordan børn påvirkes af stalking.

Indlæring og traumer hos børn.

De regionale centre for seksuelt misbrug. Rapport over effekt af  behandling 2016.

2016

Efter flugten - Den psykiske tilstand blandt flygtninge i Danmark og effektevaluering af behandlings- og rehabiliteringscentret OASIS

Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen - En forskningsoversigt

 Anmeldt voldtægt del 2 - Faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi

2015

Anmeldte voldtægtssager del 1 - En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi

Når livet slår fra sig - En eksplorativ undersøgelse af børn på Krisecenter Odense

2014

STEPS - Et behandlingsprojekt

Ud af voldens skygge del 2 - Evaluering af rådgivnings - og behandlingseffekt

Metoder til undersøgelse af mindre børns mulige traumer ud fra story stem-traditionen

Effekt af behandling - Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

2013

Med barnet som gidsel - Stalking af mødre

Praksisanbefalinger til vurdering og behandling af børn og unge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD)

Spilbaseret behandling af veteraner med PTSD - En manual til individuel, kognitiv behandling med spilbaseret eksponering

2012

Senfølger og behandling af seksuelt misbrug i barndommen

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Psykiske og somatiske problemer hos mennesker med højrisiko jobs

Ud af voldens skygge del 1 - Evaluering af rådgivnings - og behandlingseffekt

 Seksuel vold blandt unge - En systematisk tilgang til primær forebyggelse

En undersøgelse af forekomsten af potentielt traumatiserende oplevelser og Post Traumatisk Stress Syndrom blandt grønlandske unge

2011

Uledsagede afghanske flygtningebørn

 DIPA (Diagnostic Infant and Preschool  Assessment)  - Et diagnostisk redskab til vurdering af psykopatologi hos førskolebørn

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies