Menu

Rapporter

2018

Undersøgelse af indbyrdes vold.

2017

Odense Child Trauma Screening: Administrationsmanual

Når far stalker mor - hvordan børn påvirkes af stalking.

Indlæring og traumer hos børn.

De regionale centre for seksuelt misbrug. Rapport over effekt af  behandling 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Efter flugten - Den psykiske tilstand blandt flygtninge i Danmark og effektevaluering af behandlings- og rehabiliteringscentret OASIS

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen - En forskningsoversigt

 

 

 

 

 

 

 

 Anmeldt voldtægt del 2 - Faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Anmeldte voldtægtssager del 1 - En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi

 

 

 

 

 

 

 

Når livet slår fra sig - En eksplorativ undersøgelse af børn på Krisecenter Odense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Ud af voldens skygge del 2 - Evaluering af rådgivnings - og behandlingseffekt

 

 

 

 

 

 

 

Metoder til undersøgelse af mindre børns mulige traumer ud fra story stem-traditionen

 

 

 

 

 

 

 

Effekt af behandling - Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Med barnet som gidsel - Stalking af mødre

 

 

 

 

 

 

 

Praksisanbefalinger til vurdering og behandling af børn og unge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD)

 

 

 

 

 

 

 

Spilbaseret behandling af veteraner med PTSD - En manual til individuel, kognitiv behandling med spilbaseret eksponering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Senfølger og behandling af seksuelt misbrug i barndommen

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

 

 

 

 

 

 

 

Psykiske og somatiske problemer hos mennesker med højrisiko jobs

 

 

 

 

 

 

Ud af voldens skygge del 1 - Evaluering af rådgivnings - og behandlingseffekt

 

 

 

 

 

 

 

 Seksuel vold blandt unge - En systematisk tilgang til primær forebyggelse

 

 

 

 

 

 

 

En undersøgelse af forekomsten af potentielt traumatiserende oplevelser og Post Traumatisk Stress Syndrom blandt grønlandske unge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Uledsagede afghanske flygtningebørn

 

 

 

 

 

 

 

 DIPA (Diagnostic Infant and Preschool  Assessment)  - Et diagnostisk redskab til vurdering af psykopatologi hos førskolebørn

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies