Menu

Vold

 

In press

 

 Ingen i øjeblikket.

 

2013 

 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2013): The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 4(1). Doi: org/10.3402/ejpt.v4i0.19826             

 

2012

 

Beck, N. & Elklit, A. (2012). Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.

 

2007 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28(2), 1-94.

 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61(22), 3-7. 

 

2005

 

Elklit, A. (2005). Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologi, 14(4), 27-28. 

 

Elklit, A. (2005). Forberedt på terror? Anmedelse af Molin, K. (2004) Terrorangrebets psykologi - psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben. Psykolog Nyt, 30-31.

 

2004 

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter voldUgeskrift for læger, 166(7), 565-598.

 

2003 

Elklit, A. & Brink, O. (2003). Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18(4),461-472. Doi: 10.1891/vivi.2003.18.4.461

 

2002

Elklit, A. (2002). Acute distress in victims of robbery and assault. Journal of Interpersonal Violence, 17(8), 872-887. Doi: 10.1177/0886260502017008005

 

Elklit, A., Eriksson, M., Nenola, A. & Muhonen, M. (2002). Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst.

 

2000


Elklit, A. (2000). The Institutional Response to Disaster – the Case of a Shooting Drama. ESTSS Bulletin, 7(1),  3-9. 

 

Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (red.). Voldens ofre - vårt ansvar: HiO-rapport 9. udg. Høgskolen, Oslo. 

 

Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forsknings-nyt fra psykologien, 9(2), 1-3. 

 

1999


Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24(5), 1-64. 

 

1996


Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48(4),279-303. 

 

1995

 Elklit, A. & Kristiansen, E. (1995). Voldsofrets reaktioner. I Kristiansen, E. (red.). Voldsom ungdom. Randers Kommune. 26-27. 

 

1994

Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19(3), 1-74. 

Elklit, A. (2003). Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke og Logos, 24(1),152-161. 

 

1993

Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993). Self-blame and guilt in victims of violence. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Elklit, A. (1993). Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

1991

Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43(2), 107-121. 

 

1990

Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42(4), 281-289. 

 

1989

Elklit, A. (1989). Forholdet mellem registreret og ikke-registreret vold i et lokalsamfund. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

 

1988

 Elklit, A. (1988). Når skaden er sket - de voldsramtes reaktioner. I Bryderup (red.): Vold mod pædagoger. København: Socialpædagogisk Højskole. 

 

1985

Elklit, A.(1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Jeg vil gerne læse en af artiklerne

Artikler, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies