Menu

Vold (skuddrama, overfald, hustruvold)

 

In press

 

 Ingen i øjeblikket.

 

 2018

 

Elklit, A., Michelsen, L., & Murphy, S. (2018). Childhood Maltreatment and School Problems: A Danish National Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(1), 150-159. DOI: 10.1080/00313831.2016.1253608

 

Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C., & Jensen, M. (2018). Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Crimonology. DOI: 10.1177/0306624X17741603

 

Fletcher, S., Elklit, A., Shevlin, M., & Armour, C. (2018). Predictors of PTSD treatment response in a sample of abuse survivors: The role of social support, coping and PTSD symptom clusters. Journal of Interpersonal Violence. DOI: 10.1177/0886260517741212

 

 2017

 

Zerach, G. & Elklit, A. (2017). Polyvictimization and psychological distress in early adolescence: A mediaton model of defense mechanisms and coping styles. Journal of Interpersonal Violence, Doi: 10.1177/0886260517716944.

 

 Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Jensen, M. (2017): Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1(15). Doi: 10.1177/0306624X17741603

 

2014 

 

Hansen, N. B., Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5: 24797. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.

 

2013 

 

Elklit, A. & Kurdahl, S.: The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 2013, 4: 19826. Doi: org/10.3402/ejpt.v4i0.19826

 

2012

 

Beck, N. & Elklit, A. (2012). Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.

 

2011  

 

Charak, R. (2011). Violence against Dating Partner: A Consequence of Child Maltreatment. PsyInsight, 2 (2-3), 10.

 

2007 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28 (2): 1-94.

 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61 (22): 3-7. 

 

2005

 

Elklit, A. (2005). Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologi 14 (4): 27-28. 

 

Elklit, A. (2005). Forberedt på terror? Anmedelse af Molin, K. (2004) Terrorangrebets psykologi - psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben. Psykolog Nyt, 59 (14): 30-31.

 

2004 

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress disorder in physical assault victims. Journal of Interpersonal Violence, 19, (6): 709-726.

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166, (7): 565-598.

 

2003 

Elklit, A. & Brink, O. (2003). Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18, (4): 461-472.

 

2002

Elklit, A. (2002). Acute distress in victims of robbery and assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, (8): 872-887.

 

Elklit, A., Eriksson, M. (red.), Nenola, A. (red.) & Muhonen, M. (red.).(2002). Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst.

 

2000


Elklit, A. (2000). The Institutional Response to Disaster – the Case of a Shooting Drama. ESTSS Bulletin, 7, (1): 3-9
.

 

 

Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (red.). Voldens ofre - vårt ansvar: HiO-rapport 9. udg. Høgskolen, Oslo. 

 

 

Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forsknings-nyt fra psykologien, 9 (2): 1-3. 

 

 

1999


Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24 (5): 1-64
.

 

 

1996


Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48, (4): 279-303
.

 

 

1995

 
Elklit, A. & Kristiansen, E. (1995). Voldsofrets reaktioner. I Kristiansen, E. (red.). Voldsom ungdom. Randers Kommune. 26-27.

 

 

1994


Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19, (3): 1-74
.

 

Elklit, A. (2003). Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke og Logos, 24, (1): 152-161.

 

 

1993


Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993). Self-blame and guilt in victims of violence. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
.

 

Elklit, A. (1993). Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

 

1991


Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43, (2), 107-121
.

 

 

1990


Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42 (4), 281-289
.

 

 

1989


Elklit, A. (1989). Forholdet mellem registreret og ikke-registreret vold i et lokalsamfund. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
.

 

 

1988

 
Elklit, A. (1988). Når skaden er sket - de voldsramtes reaktioner. I Bryderup (red.): Vold mod pædagoger. København: Socialpædagogisk Højskole.

 

 

1985


Elklit, A.(1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
.

Jeg vil gerne læse en af artiklerne

Artikler, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Error while rendering view [CookieWarning].