Menu

Videnskabelige artikler publiceret i nordiske tidsskrifter

 

 2018

 
 1.

 Dokkedahl, S. B. & Elklit, A. (2018). Undersøgelse af indbyrdes vold. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi. (pp 1-101).

 2017

 
 4.

Løkkegaard, S.S., Andersen, M.E., Eriksen, S.B. & Elklit, A. (2017): Odense Traume Screening: Administrationsmanual. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-35).

 3.

Selsbæk, H.S. & Elklit, A. (2017). De regionale centre for seksuelt misbrug. Rapport over effekt af behandling 2016 – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-27).

 2.

Hansen, N. & Elklit, A. (2017): Evaluering af den frivillige rådgivningsindsats hos CSM Midt Nord. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-15).

 1.

Olsen, A.S., Vansgård, L. & Elklit, A. (2017): Når far stalker mor – hvordan børn påvirkes af stalking. Odense: Videnscenter  for Psykotraumatologi (1-43).

 2016

 
 2.

Hansen, N.B., Nielsen, L., Bramsen, R.; Ingemann-Hansen, O., Elklit, A. (2016). Anmeldt voldtægt: Faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

 1.

Andersen, M.E., Eriksen, S.B., & Schandorph Løkkegaard, S. (2016). Udvikling af story stem-redskab til screening af traumatisering hos førskolebørn og yngre skolebørn. Matrix, 33(2), 4-18

2015

 
2.

Palic, S., Carlsson, J., Armour, C. & Elklit A.: (2015). Assessment of dissociation in Bosnian treatment-seeking refugees in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, 69(4), 307-314. Doi: 10.3109/08039488.2014.977344

1.

Jeppesen, T., Skøt, L. & Elklit, A. (2015). Hjælp til døve og svært hørehæmmede i krisesituationer – nye retningslinjer. Redderen, 38(1), 23. 

2014

 

2.

Petersen, T. & Elklit, A. (2014). Risk factors for suicide attempts in a Faroese total population of eight graders. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2(3), 106-114. Doi: 10.21307/sjcapp-2014-015

1.

Mortensen, J., Simonsen, B. O., Eriksen, S. B., Skovby, P., Dall, R.P. & Elklit, A. (2014) Family-centred care and traumatic symptoms in parents of children admitted to PICU. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 495-500. Doi: 10.1111/scs.12179

2013

 
4.

Levinsen, L. K. & Elklit, A. (2013). Kognitive senreaktioner og mestringsstrategier hos overlevende og efterladte til branden om bord på Scandinavian Star. Matrix, 30 (4), 250-267.

3. 

Elklit, A. (2014). Danske erfaringer – efter katastrofen. Omsorg, 1, 15-20.

2. 

Elklit, A. (2013). Hvordan klarer unge sig, der overlever en kræftsygdom som barn? Psykolog Nyt, 67, 20.

1. 

Elklit, A. (2013). Pårørende til syge kan udvikle PTSD. Psykolog Nyt, 67, 21.  

2012

 
 
3. 

Bonde, B., Johannsen, M., Bramsen, R.H., & Elklit, A. (2012). Hvad er de potentielt skadelige og gavnlige effekter af traumeforskning for deltagerne? Matrix , 29(3), 218-227.

2. 

Jeggesen, A., Gudmundsdóttir, D. B. & Elklit, A. (2012). Predictors of Posttraumatic Stress Disorder in Adolescent and Young Adult Survivors of Childhood Cancer. Nordic Psychology, 64(4), 291-304. Doi: 10.1080/19012276.2012.768037

1. 

Andersen, T. E., Andersen, P. G., Vakkala, M. A. & Elklit, A (2012). The traumatised chronic pain patient—Prevalence of posttraumatic stress disorder - PTSD and pain sensitisation in two Scandinavian samples referred for pain rehabilitation. Scandinavian Journal of Pain, 3(1), 39-43. Doi: 10.1016/j.sjpain.2011.10.001

2011

 
2. 

Iversen, T. N., Christiansen, D. M. & Elklit, A. (2011). Forskellige prædiktorer for posttraumatisk vækst på mikro -, meso – og makroniveau. Psyke & Logos, 32(2), 321-348.

1. 

Iversen, T. N., Christiansen, D. M. & Elklit, A. (2011). Posttraumatisk vækst: Et kritisk review over problemer med de nuværende målinger af begrebet. Psyke & Logos, 32(2), 290-320.

2009

 
2.

Laursen, H. & Elklit, A. (2009). Traumatisering hos børn på heldagsskole. Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift, 50(1-2), 9-24.

1.

Molin, K., Elklit, A., & Petersen, T. (2009). Seest: Tiden læger ikke alle sår. Psykolog Nyt, 63(8), 3-11.

2008

 

3.

Elklit, A., Hartvig, T. & Christiansen, M. (2008). Belastningsreaktion hos forældre til præmature spædbørn. Ugeskrift for læger, 170(45), 3643-3645.

2.

Duch, C. & Elklit, A. (2008). Børnene i Seest. Psykolog Nyt, 62(4), 8-12.

1.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2008). Efterladte risikerer symptomer på PTSD. Fokus på Kræft og Sygepleje, 28(1), 24-27.

2007

 

4.

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61(22), 3-7.

3.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2007). Efterladte risikerer PTSD. Psykolog Nyt, 61(17), 3-9.

2.

Molin, K. & Elklit, A. (2007). Indsatsen i Seest II. Psykolog Nyt, 61(14), 8-14.

1.

Molin, K. & Elklit, A. (2007). Indsatsen i Seest. Psykolog Nyt, 61(13), 8-13.

2006

 

7.

O´Connor, M. (2006). Sorg som en to-sporet proces. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 23(1), 3-8.

6.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Efterladte til kræftpatienter. Psykolog Nyt, 60(20), 3-9.

5.

Molin, K., & Elklit, A. (2006). Læren af Seest-katastrofen. Psykolog Nyt, 60(10), 16-19.

4.

Molin, K., & Elklit, A. (2006). Oplevelsen af en katastrofe. Psykolog Nyt, 60(9), 20-25.

3.

Molin, K., & Elklit, A. (2006). Tre måneder efter Seest. Psykolog Nyt, 60(8), 6-11.

2.

Elklit, A. (2006). Risikofaktorer i forbindelse med kompliceret sorg – Traume & PTSD. Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 23(1), 49-54.

1.

Elklit, A. & Ilfeldt, A. (2006). De psykiske komponenter ved fedme. Psykolog Nyt, 60(4), 14-16.

2005

 

2.

Elklit, A. (2005). ”For Love or Money” – om licenspenge og testudvikling. Matrix, 22(2), 168-177.

1.

Sørensen, H. & Elklit, A. (2005). Tidlig intervention over for HIV-positive: En psykosocial model for kriseintervention efter overbringelse af fatale diagnoser. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 83(3), 365-379.

2004

 

 6.

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2004). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre: Århus Universitetshospital.

5.

Elklit, A., Hansen, L. J., Lærum, H. & Olesen, A. S. (2004). WAD – statusartikel om whiplashrelateret sygdom. Fysioterapeuten, 86(14), 16-20.

4.

O’Connor, M. & Elklit, A. (2004). Forståelse og behandlingen af sorgforløb. Psykolog Nyt, 58(22), 3-9.

3.

Elklit, A. (2004). Sammenhæng mellem psykiske traumer (PTSD), forstyrret bevidsthedstilstand og psykotiske symptomer. Matrix, 21(1), 41-59.

2.

Elklit, A., Hansen, L. J., Lærum, H. & Olesen, A. S. (2004). WAD – statusartikel om whiplashrelateret sygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 82(4), 505-511.

1.

Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166(7), 565-598.

2003

 

9.

Elklit, A. & O’ Connor, M. (2003). Ældre, der sørger – om posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktionen. Psykolog Nyt, 57(21), 3-11.

8.

Norby, C. & Elklit, A. (2003). Unge i sorg: erfaringer fra et gruppeforløb med unge, som har mistet en kræftsyg forælder. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(5), 520-537.

7.

Elklit, A., Magnusdóttir, M., & Knudsen, M. (2003). Efter en voldtægt - hvordan klarer danske voldtægtsofre sig? Psykolog Nyt. 57(21), 3-11.

6.

Søndergaard, H., Holmgren, H., & Elklit, A. (2003). Tolkning i terapi: Problemer og kvalifikationskrav. Psyke & Logos, 24(1), 432-456.

5.

Sørensen, S.D. & Elklit, A. (2003). De glemte generationer – perspektiver på tværgenerationel traumetransmission. Psyke & Logos, 24(1), 162-195.

4.

Elklit, A. (2003). Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke & Logos, 24(1), 152-161.

3.

Böðvarsdóttir, Í. & Elklit, A. (2003). Áfallaröskun og sálræn viðbrögð meðal íslenskra polenda jarðskjálfta. Sálfræðiritið – Tímarit Sálfræðingafélags Íslands, 8, 21-38.

2.

Elklit, A. & Einarsdóttir, T. (2003). PTSD og sociale problemer hos torturerede flygtninge i Danmark. Psykolog Nyt, 57(8), 22-25.

1.

Elklit, A. & Øxenberg, A. (2003). Voksne ofre for incest. Psykolog Nyt, 57(6), 6-11.

2002

2.

Elklit, A. (2002). Viktimisering og PTSD hos danske skoleelever – resultater fra en landsdækkende undersøgelse. Nyhetsbrev fra Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvigt, 1, 2-3.

1.

Nielsen, M.S. (2002). Traumatisering hos ægtefæller til nytilskadekommende para- og tetraplegikere. Nordisk Psykologi, 54(4), 301-311.

2001

5.

Elklit, A. (2001). Psykoedukation – 5 aktørgruppers evaluering af et program til forebyggelse af alvorlige psykiske skader hos børn og unge fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 365-390.

4.

Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 349-364

3.

Abdalla, K & Elklit, A. (2001). En landsdækkende screeningundersøgelse af flygtningebørn fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 339-348.

2.

Elklit, A. (2001). Psykologisk undersøgelse og diagnostik af traumatiserede flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 331-338.

1.

Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge – en ny arbejdsform. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 327-329.

1999

 

1.

Elklit, A. & Vesterby, A. (1999) Krisehjælp til voldtægtsofre. Psykolog Nyt, 53(20), 8-11.

1998

2.

Elklit, A., Nørregaard, J. & Tibor, B. (1998). Forekomst og art af traumatiserende begivenheder hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Ugeskrift for læger, 160(29), 4310-4314.

1.

Elklit, A.(1998). Psykisk sundhed, symptomatologi, social støtte og mestring hos HIV-positive: En litteraturoversigt. Nordisk Psykologi, 50 (2), 120-134. Doi: 10.1080/00291463.1998.11863919

 1997

3.

Elklit, A., Nørregaard, J., Tibor, B. (1997). Traumatisering hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34(1), 3-18.

2.

Elklit, A.(1997): Kropslige og transpersonlige behandlingsformer indenfor posttraumatisk kriseintervention. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34, 50-59.

1.

Elklit, A., Nørregaard, J., Tibor, B. (1997): Traumatisering hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34, 3-18.

1996

5.

Elklit, A. (1996). Scandinavian Star-ofrene tre og et halvt år efter katastrofen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 653-654.

4.

Elklit, A. (1996). Hvordan klarede ofrene fra ‘Scandinavian Star’ sig? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 346-347.

3.

Knudsen, H., Elklit, A. (1996). Danske FN-soldater i Kroatien. Psykolog Nyt, 50(4), 3-6.

2.

Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48(4), 279-303. Doi: 10.1080/00291463.1996.11863885

1.

Elklit, A. (1996). De psykologiske reaktioner og eftervirkninger hos ofre for transportkatastrofer til søs. Nordisk Psykologi, 48(1), 1-20. Doi: 10.1080/00291463.1996.11863867

1992

 

2.

Brun, B., Elklit, A. & Skovgaard, B. (1992). Julian Rotter’s Sætningsfuldendelsestest, brugt som projektiv prøve. Nordisk Psykologi, 44(4), 301-310. Doi: 10.1080/00291463.1992.10637074

1.

Elklit, A. (1992). Om anvendelsen af Trail Making Test (TMT) som et neuropsykologisk screeningsinstrument. Nordisk Psykologi, 44(3), 234-236. Doi: 10.1080/00291463.1992.10637067

1991

1.

Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43(2), 107-121. Doi: 10.1080/00291463.1991.10637032

1990

1.

Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42(4), 281-289. Doi: 10.1080/00291463.1990.10637006

1989

 

1.

Elklit, A.(1989). Behandling af voldsofre. Nordisk Psykologi, 41(1), 75-79.

1985

 

1.

Elklit, A. (1985). Overfald - et feltstudie i overfaldets psykologi. Nordisk Psykologi, 37(4), 273-284. Doi: 10.1080/00291463.1985.10637256

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies