Monografier, bøger

 

2017

 

Beck Hansen, N. (2017). Reported rape: An investigation of attrition in a sample of reported rapes within a Danish police district. Print & Sign, Syddansk Universitet.

 

 Christiansen, D. M. (2017). Posttraumatic stress disorder in parents following infant death: A systematic review. Clinical Psychology Review51, 60-74.

2015

 
1.

Christiansen, D. M. (2015). Examinating Sex and Gender Differences in Anxiety Disorders. In Durbano, F. (Eds.), A Fresh Look at Anxiety Disorders. (pp. 17-49). InTech

2013 

 
1.

Palic, S. (2013). Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Traumatized Refugees. Ph.d. afhandling, Syddansk Universitet.

 

2012

 
1.

Elklit, A. (Ed.): Perspektiver på klinisk psykologi. Odense: Syddansk Universitet, 2012. pp 1-191.

2011

 

1.

 

Christiansen, D. & Elklit, A.: Sex differences in PTSD. I: E. Ovuga (Ed.): Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context (pp 113-142). IBN 978-953-307-825-0. Rijeka, Croatia: Intech. 2011. Http://www.intechopen.com/articles/show/title/sex-differences-in-ptsd

2010

4.

Sachdeva, P., Charak, R., & Bakhshi, A. (2010). A Textbook of Human Development and Abnormal Behaviour, Jammu: Oberoi Book Services.   

3.

Lasgaard, M. (2010, org. 2006). Ensom blandt andre. En psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark. København, Danmark. Ventilen.

2.

Elklit, A., Nielsen, L.H., Dinesen, C.S. & Jacobsen, M. (2010): Traumakurs för barn efter en katastrof. Jönköping, Sverige. Divendo förlag.

1.

Lasgaard, M. (2010): Loneliness in adolescence: Conceptualization, methodology and empirical evidence. Ph.d. thesis, Department of Psychology, Aarhus University. København, Denmark. Ungdomsanalyse. 

2009

2.

Lasgaard, M. & Kristensen, N (2009): Ensom i gymnasieskolen. En landsdækkende undersøgelse af ensomhed hus unge på de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser. København, Danmark. Ventilen.

1.

Parding, S. & Elklit, A. (Eds.) (2009): Et nej er et nej. Aarhus: Center for voldtægtsofre. 

2008

1.

Elklit, A.,Petersen, T. & Molin, K. (2008). De psykosociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 3 – Beboerne 15 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 29 (1), 1-67.

2007

6.

Elklit, A. & Simonsen, E. (2007): MCMI-III, Millon Clinical Multiaxial Inventory-III. Vejledning. København: Psykologisk forlag. 

5.

Elklit, A., Isidor, S., Kristensen T. E., Konnerup, A., Lyngby, M. & Obaidi, M. (2007): Psykologisk krisehjælp – ydelser, ordninger og behov. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk selskab. 1-149.

4.

Elklit, A. & Jensen, P.B. (2007): Retningslinjer for psykotraumatologiske undersøgelser - specielt med hensyn til test. København: Dansk Psykologforening. 1-14.

3.

Elklit, A. & Molin, K. (2007). De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 2 – Indsatspersonellet 5 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 28 (1), 1-104. 

2.

 

Elklit, A. & Reinholt, N. (2007). Efterladte til kræftramte - En undersøgelse af psykologiske og sociale forhold. Psykologisk Skriftserie, 28 (3), 1-73.

1.

 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28 (2), 1-94.

2006

 

4.

Lasgaard, M. (2006). Ensom blandt andre: En psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark. Psykologisk Studieskriftserie, 9(1), 1-131. 

3.

 

Elklit, A. & Guðmundsdóttir, D. (2006). Posttraumatisk Stressforstyrrelse hos børn og unge. København: Forlaget Skolepsykologi. Den blå serie nr. 29, 1-38.

2.

 

Elklit, A. & Molin, K. (2006). De psykosociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 1 – Beboerne 3 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 27 (2), 1-142.

1.

 

Pedersen, F. S. (2006). Attachment & Trauma - A Study of Correlations Between Attachment, Social Support, and PTSD and Validation of the Revised Adult Attachment Scale. Psykologisk Studieskriftserie, 9 (3), 1-155.

2004

 

4.

 

Christensen, L. E. (2004). Psykologisk dysfunktioner hos individer med somatisering - en undersøgelse af somatisering hos individer udsat for traumatiske opleveser. Psykologisk Studieskriftserie, 7 (6), 1-119.

3.

 

Kruse, S. (2004). Torturens psykologiske dimensioner - følgevirkninger for torturoverleveren. Psykologisk Studieskriftserie, 7 (4), 1-144. Rekvirering af bilag ved henvendelse. 

2.

 

Sørensen, P. L. (2004). Kognitiv terapi og traumatiserede flygtninge - En meningsfuld mulighed i den psykoterapeutiske behandling af den traumatiserede flygtning. Psykologisk Studieskriftserie, 7 (2), 1-154.

1.

 

Søndergaard, H. & Holmgren, H. (2004). Flygtninge- & indvandretolkes arbejdsvilkår. Psykologisk Studieskriftserie, 7 (10), 1-249.

2003

 

3.

 

Bach, M. E. (2003). En empirisk belysning og analyse af Emotional Numbing som eventuel selvstændig faktor i PTSD. Psykologisk Studieskriftserie, 6 (1), 1-199.

2.

 

Willert, M. (2003). Traumatiseringens ætiologi - en teoretisk og empirisk undersøgelse af udviklingen af traumatiske efterreaktioner. Psykologisk Studieskriftserie, 6 (2), 1-118.

1.

 

Krog, T. & Duel, M. K. (2003). Traume symptom checkliste (TSC) - En validering og revidering. Psykologisk Studieskriftserie, 6 (4), 146. Rekvirering af bilag ved henvendelse.

2002

 

3.

 

Elklit, A. & Simonsen, E. (2002). En introduktion til Millon Clinical Multiaxial Inventory. (s. 1-113). København: Psykologisk forlag.

2.

 

Elklit, A. (2002). Følger af incest – en beskrivelse af en gruppe incestofre i behandling. Odense: Incestcenter, Fyn.

1.

 

Thrane, J. & Elklit, A. (2002). Den traumatiserede personlighed - et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk og behandling. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

2001

 

2.

O´Connor, M. (2001). Ældre efterladte, 1 udg., Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

1.

 

Elklit, A. & Fuglsang, A. K. (2001). En oversigt over dansk psykotraumatologi. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

2000

 

2.

 

Elklit, A. (2000). Psykologisk traumebehandling – en effekt-undersøgelse. København: Dansk krise- og katastrofepsykologisk selskab.

1.

 

Elklit, A. (2000). Følger af whiplash. København: PTU. 

1999

 

2.

 

Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24 (5).

1.

 

Elklit, A. & Jind, L. (1999). Forældrereaktioner efter spædbarnsdød. København: Forlaget Skolepsykologi/Dansk Psykologisk Forlag. (Udkast)

1997

1.

Blaase, H. (1997). Det handler ikke kun om mad. Adfærdsmæssige og psykologiske karakteristika hos nuværende og tidligere spiseforstyrrede kvinder. Psykologisk Skriftserie, 22 (5).

1995

 

4.

Elklit, A., Brun, B. (1995): Rotter's sætningsfuldendelsestest. Dansk udgave. København: Dansk Psykologisk Forlag. (2. udgave).

3.

Elklit, A., Knudsen, H. (1995). Danske FN-soldater i fredsbevarende mission - belastninger og efterreaktioner. Psykologisk Skriftserie, 20, (5).

2.

Elklit, A., Andersen, L. B., Arctander, T. (1995). Scandinavian Star. Anden del. De fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger 3½ år efter katastrofen. Psykologisk Skriftserie, 20, (2).

1.

Elklit, A. (1995). Kriser og traumer - en bibliografi. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2. reviderede udgave.

 

1994

 

2.

Elklit, A. & Andersen, L. B. (1994). Scandinavian Star - en undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger af en katastrofe. Psykologisk Skriftserie, 19, (5), . (2. udgave 1995).

1.

 

Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19, (3).

 

1993

 

 

3.

Elklit, A. (1993): Kriser og traumer - en bibliografi. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

2.

Elklit, A. (1993). Offer for vold. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 

1.

Elklit, A. (red.). (1993). Psykologisk behandling af voldsofre - en symposie-rapport. København: Dansk Psykologisk Forlag. (1. udg. 1992 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet).

Jeg vil gerne læse en af monografierne

Monografier, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies