Menu

Krigstraumer

 

 

In Press

 

 Ovuga, E., Oboke, H., Abio, A., Ocaka, F. K., Sodeman, M. & Elklit, A. Impact of mental health training on the mental well-being of lay counselors in Northern Uganda. Jacobs Journal of Community Medicine, in press.

 

 2018

 

 León, B.P., Andersen, S.B., Karstoft, K-I., & Elklit, A. (2018). Sensation Seeking as a Predictor of Psychopathology in Danish Soldiers Deployed to Afghanistan. Military Psychology, 30(5), 381-389. Doi: 10.1080/08995605.2018.1478544

 

 León, B. P., Andersen, S. B., Karstoft, K-I., & Elklit, A. (2018): Pre-deployment Dissociation and Personality as Risk Factors for Post-deployment Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Danish Soldiers Deployed to Afghanistan. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). Doi: 10.1080/20008198.2018.1443672

 

2017

 

Amone-P’Olak, K., Dokkedahl, S. & Elklit, A.(2017): Post-traumatic Stress Disorder among child perpetrators and victims of violence from the Northern Uganda civil war: Findings from the WAYS study. Journal of Psychology in Africa, 27(3), 235-242. Doi: 10.1080/14330237.2017.1321849 

 

Jørgensen, S., Auning-Hansen, M. & Elklit, A. (2017): Can disability predict treatment outcome among traumatized refugees? Torture, 27(2). Doi: 10.7146/torture.v27i2.97208

 

Murphy, S., Elklit, A., Dokkedahl, S. B., & Shevlin, M. (2017). Anger, Guilt and Shame as Mediators in the Relationship Between war Experiences and PTSD: Testing the Moderating Role of Child Soldier Status. Journal of Child & Adolescent Trauma, 10(4), 323-331. Doi: 10.1007/s40653-016-0124-x

 

Amone-P’Olak, K., Elklit, A. & Dokkedahl, S. (2017): PTSD, Mental Illness, and Care Among Survivors of Sexual Violence in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Psychological Trauma, 10(3), 282-289. Doi: 10.1037/tra0000295

 

2016

 

Sonne, C., Carlsson, J., Bech, P.,  Elklit, A. & Mortensen, E. L. (2016). Treatment of trauma-affected refugees with venlafaxine versus sertraline combined with psychotherapy - a randomised study. BMC Psychiatry, 16(1).Doi: 10.1186/s12888-016-1081-5

 

Vindbjerg, E., Carlsson, J., Mortensen, E. L., Elklit, A. & Makransky, G. (2016). The latent structure of post-traumatic stress disorder among Arabic-speaking refugees receiving psychiatric treatment in Denmark. BMC Psychiatry, 16(1), 309. Doi: 10.1186/s12888-016-0936-0

 

 Palic, S., Zerach, G., Shevlin, M., Zeligman, Z., Elklit, A. & Solomon, Z. (2016). Evidence of complex posttraumatic stress disorder (CPTSD) across populations with prolonged trauma of varying interpersonal intensity and ages of exposure. Psychiatry Research, 246, 692-669. Doi:10.1016/j.psychres.2016.10.062

 

Sonne, C. K., Mortensen, E. L., Carlsson, J., Bech, P., Elklit, A., & Vindbjerg, E. (2016). Psychosocial predictors of treatment outcome for trauma-affected refugees. European Journal of Psychotraumatology, 7(1), 1-11. Doi: 10.3402/ejpt.v7.30907

 

2015

 

Palic, S., Carlsson, J., Armour, C. & Elklit, A. (2015). Assessment of dissociation in Bosnian treatment-seeking refugees in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, 69, 301-314. Doi: 10.3109/08039488.2014.977344

 

2014 

 

Palic, S., Kappel, M.L., Nielsen, M.S., Carlsson, J., & Bech, P. (2014). Comparison of psychiatric disability on the health of nation outcome scales (HoNOS) in resettled traumatized refugee outpatients and Danish inpatients. BMC Psychiatry, 14(1). Doi: 10.1186/s12888-014-0330-8 

 

Palic S., Carlsson J., Armour C. & Elklit A. (2014). Assessment of dissociation in Bosnian treatmentseeking refugees in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, 69(4), 307-314. Doi : 10.3109/08039488.2014.977344.

 

Palic, S. & Elklit, A. (2014). Personality Dysfunction and Complex Posttraumatic Stress Disorder Among Chronically Traumatized Bosnian Refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 202(2), 111-118. Doi: 10.1097/NMD.0000000000000079.

 

2013

 

Palic, S. (2013). Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Traumatized Refugees. Ph.d. afhandling, Syddansk Universitet.

 

Holmgård, C., Yannakakis, G. N., Karstoft, K-I. & Andersen, H. S. (2013). Stress Detection for PTSD via the Startle Mart Game. Humane Association Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII), Geneva, 2-5 Sept. 2013, 523-528. Doi: 10.1109/ACII.2013.92.

 

Karstoft, K-I. & Elklit, A. (2013). Spilbaseret behandling af veteraner med PTSD - en manual til individuel kognitiv behandling med spilbaseret eksponering. Odense: Center for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. Pp. 1-24.

 

2012

 

Elklit. A., Østergård, K.K., Lasgaard, M. & Palic, S.  (2012). Social Support, Coping and Posttraumatic Stress Symptoms in Young Refugees. Torture, 22 (1), 11-23. 

 

2011

 

Karstoft, K-I. (2011). Uledsagede Afghanske Flygtningebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi.

 

Karstoft, KI. (2011). Børn uden ledsager. Psykolog Nyt 10: 20-21. 

 

Karstoft, K-I. (2011). Uledsagede (Afghanske) flygtningebørn. Konferencepræsentation: Videnscenter for Psykotraumatologi.

 

2010

 

Palic, S. & Elklit, A. (2010). Psychosocial treatment of posttraumatic stress disorder in adult refugees: a systematic review of prospective treatment outcome studies and a critique. Journal of Affective Disorders, 131: 8-23. 

 

2009

 

Palic, S., & Elklit, A. (2009). An explorative outcome study of CBT-based multidisciplinary treatment in a diverse group of refugees from a Danish treatment centre for rehabilitation of traumatized refugees. Torture, 19(3), 248-70.

 

Schwarz-Nielsen, K. H. & Elklit, A.(2009). An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers. Torture, 19 (1), 51-59. 

 

2006

 

Elklit, A. (2006). Psychological Assessment and Diagnosing of Traumatized Refugees. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

2004

Dekel, R., Solomon, Z., Elklit, A., Ginsburg, K. (2004). World Assumptions and Combat-Related Post Traumatic Stress Disorder. Journal of Social Psychology, 144 (4), 407-420. Doi:10.3200/SOCP.144.4.407-420

 

2003

 

Holmgren, H., Søndergård, H., & Elklit, A. (2003). Stress and coping in traumatized interpreters – a pilot study of refugee interpreters working for a humanitarian organization. Intervention, 1 (3), 22-27. 

Elklit, A. & Einarsdóttir, T. (2003). PTSD og sociale problemer hos torturerede flygtninge i Danmark. Psykolog Nyt, 57 (8), 22-25. 

 

2001

 

Stæhr, M. & Elklit, A. (2001). Psykoedukation – en effektundersøgelse af et program for flygtningebørn. København: Dansk Røde Kors og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, (5), 349-364.

Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge – en ny arbejdsform. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, (5), 327-329. 

Elklit, A. (2001). Psykoedukation – 5 aktørgruppers evaluering af et program til forebyggelse af alvorlige psykiske skader hos børn og unge fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38 (5), 365-390 .

Elklit, A. (2001). Psycho-education with refugee children. Torture, 11, (3), 68-74. 

Abdalla, K & Elklit, A. (2001). En landsdækkende screeningundersøgelse af flygtningebørn fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, (5), 339-348. 

Elklit, A. (2001). Psykologisk undersøgelse og diagnostik af traumatiserede flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38, (5), 331-338. 

Abdalla, K. & Elklit, A. (2001). A Nationwide Screening Survey of Refugee Children from Kosovo. Torture, 11, 45-49. 

 

1998

Elklit, A. (1998). UN-soldiers serving in peacekeeping missions. A review of the psychological aftereffects. International Review of the Armed Forces Medical Servicies, 71, (7/8/9), 197-208. 

Elklit, A., Nørregaard, J. & Tibor, B. (1998). Forekomst og art af traumatiserende begivenheder hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Ugeskrift for læger, 160 (29), 4310-4314.  

 

1997

Elklit, A., Nørregaard, J., Tibor, B. (1997). Traumatisering hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34, 3-18. 

 

1996

Knudsen, H., Elklit, A. (1996). Danske FN-soldater i Kroatien. Psykolog Nyt, 50 (4), 3-6.

 

1995

Elklit, A., Knudsen, H. (1995). Danske FN-soldater i fredsbevarende mission - belastninger og efterreaktioner. Psykologisk Skriftserie, 20, (5), 1-114.  

Jeg vil gerne læse en af artiklerne

Artikler, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies