Menu

Kapitler i bøger

 

In press

 
 
A. 

O'Connor, M. & Elklit, A. (In press). Treating PTSD Symptoms in older adults. I: Cloitre, M. & Schnyder, U. (Eds.). Berlin: Springer.

 2017

 
 1.

Elklit, A.: Traumefremkaldte lidelser. I E. Simonsen & B. Møhl (Eds.): Grundbog i Psykiatri (456-467). København: Reitzel. 2017.

2015

 
1.

Christiansen, D. M, Iversen, T. N., Ambrosi, S. L. & Elklit, A. (2015). Posttraumatic growth: A critical review of problems with the current measures of the term. In: C. R. Martin, V. R. Preedy, V. B. Patel (Eds.) The Comprehensive Guide to Post-traumatic Stress Disorder. Berlin: Springer. Doi: 10.1007/978-3-319-08613-2_5-1.

 

2014

  
 
1. 

Hansen, M. & Elklit, A. (2014). Who Develops Posttraumatic stress symptoms following a bank robbery? A national cohort study. I: Simmons, J.P. (Ed.), Banking (pp. 25-62). Nova Science Publishers.

2011

 
1.

Christiansen, D. & Elklit, A. (2011). Sex differences in PTSD. In E. Ovuga (Ed.): Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context. Rijeka, Croatia: Intech, (113-142). ISBN 978-953-307-825-0

2010

2.

Lasgaard, M. (2010). Gruppens magt. I: Tyve eksperimenter der forandrede psykologien. Risskov, Danmark: Plurafutura

1.

Lasgaard, M. (2010). Ensomhed. I N. E. Sørensen, N. Katznelson, J. C. Nielsen, & M. D. Lindstrøm(Eds.). Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag [20]

2008

2.

Spindler, H., Pedersen, S. S. & Elklit, A. (2008). The role of posttraumatic stress disorder in coronary artery disease: epidemiology, risk factors, and potential mechanisms. In Sher, L. (Ed.) Psychological Factors and Cardiovascular Disorders. New York: Columbia Press.

1.

Simonsen, E. & Elklit, A. (2008). Experiences in Translating and Validating the MCMI in Denmark. In Millon, T. & Bloom, c. (Eds.) The Millon Inventories: A Practitioner´s Guide to Personalized Clinical Assessment. 2nd edition. (pp 387-404). NY.: Guilford Press.

2007

1.

Lasgaard, M. (2007). Et ungdomsliv på egen hånd: Introduktion til forskning i ensomhed blandt unge. I A. Wiborg (Ed. ). Der er bare ikke rigtig nogen…: En antologi om unge og ensomhed (pp. 40–58). København, Danmark: Ventilen.

2006

3.

Kjølbye, M. & Elklit, A. (2006). Instrumenter til vurdering af forsvarsmekanismer. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 519-536). København: Dansk Psykologisk Forlag.

2.

Elklit, A. (2006). Rotters sætningsfuldendelsestest. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 703-711). København: Dansk Psykologisk Forlag.

1.

Elklit, A. (2006). Redskaber til psykologisk undersøgelse og diagnostic af traumatiserede. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 245-257). København: Dansk Psykologisk Forlag.

2004

2.

Elklit, A. (2004). En afprøvning af MCMI-III på et dansk patientmateriale. I Elklit, A. & Simonsen, E. (Eds.): En introduktion til Millon Clinical Multiaxial Inventory. 2. udg. (s. 73-110). København: Psykologisk forlag.

1.

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A.: En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital. 2004, 41-61. 

2003

2.

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2003). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003 (s. 41-61). Århus: Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital.

1.

Elklit, A. & Knudsen, M. (2003). Undersøgelse af en klientårgang (2003). Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003 (s. 33-40). Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.

2002

2.

Elklit, A. (2002). Omfang af seksuelle krænkelser og følger heraf blandt danske unge i relation til anden viktimisering og familiestatus. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2002 (s. 29-30). Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.

1.

Elklit, A. (2002). Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2002 (s. 27-28. Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.

2000

1.

Elklit, A. & Knudsen, M. (2000). Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre (s. 63-90). Århus: Center for Voldtægtsofre.

1997

1.

Elklit, A. (1997). De psykologiske følger af en voldsom arbejdsulykke. I: Graversen, G. (red.): Et arbejdsliv (s. 89-111). Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

1995

3.

Elklit, A. & Kristiansen, E. (1995). Voldsofrets reaktioner. I Kristiansen, E. (red.). Voldsom ungdom (s. 26-27). Randers: Randers Kommune.

2.

Brun, B., Elklit, A. & Skovgaard, B. (1995). Julian Rotter’s sætningsfuldendelsestest, brugt som projektiv prøve. I H. Gerhardt (ed.).: Rotter’s sætningsfuldendelsestest (s. 29-46). København: Dansk Psykologisk Forlag.

1.

Elklit, A. (1995). En oversigt over brugen af Rotter´s sætningsfuldendelsestest. I H. Gerhardt (ed.): Rotter’s sætningsfuldendelsestest (s. 9-28). København: Dansk Psykologisk Forlag.

1994

1.

Elklit, A. (1994). PTSD - en afløser for krisebegrebet? K.- E. Sabroe et al. (eds.): Psykologi i et jubilæumsperspektiv (s. 221-243). Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

1993

1.

Elklit, A. (1993). Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport (s. 86-93). København: Dansk Psykologisk Forlag.

1988

1.

Elklit, A.: Når skaden er sket - de voldsramtes reaktioner. I Bryderup (red.): Vold mod pædagoger. København: Socialpædagogisk Højskole. 1988, 145-156.

Jeg vil gerne læse et af kapitlerne

Kapitler, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies