Menu

Efterladte og pårørende   

In press

 

 Ingen i øjeblikket

 

 2017

 

 Christiansen, D. M. (2017). Posttraumatic stress disorder in parents following infant death: A systematic review. Clinical Psychology Review51, 60-74. Doi: 10.1016/j.cpr.2016.10.007

 

 2016

 

Thordardottir , E. B., Hansdottir , I., Valdimarsdottir, U. A., Resnick, H., Elklit, A., &  Gudmundsdottir , B. (2016). Risk Factors for Posttraumatic Stress Symptoms Among Avalanche Survivors: A 16 Year Follow-up. Journal of Nervous and Mental Disease, 204(4), 298-305. Doi: 10.1097/NMD.0000000000000475

 

 2015

 

Mortensen, J., Simonsen, B. O., Eriksen, S. B., Skovby, P., Dall, R. & Elklit, A. (2014). Family-centred care and traumatic symptoms in parents of children admitted to PICU. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29, 495-500. Doi: 10.111/scs.12179

 

2014

 

Christiansen, D. M., Olff, M., & Elklit, A. (2014). Parents bereaved by infant death: Sex differences and moderation in PTSD, attachment, coping, and social support. General Hospital Psychiatry, 36 (6), 655–661. Doi: 10.1016.2014.07.012

 

Murphy, S., Shevlin, M. & Elklit, A. (2014). Psychological Consequences of Pregnancy Loss and Infant Death in a Sample of Bereaved Parents. Journal of Loss and Trauma, 19 (1), 56–69. Doi: 10.1080/15325024.2012.735531

 

Shevlin, M., Boyda, D., Elklit, A. & Murphy. S. (2014). Adult attachment styles and the psychological response to infant bereavement. European Journal of Psychotraumatology, 5, 1-8.  Doi: 10.3402/ejpt.v5.23295

 

2013

 

Armour, C., O’Connor, M., Elklit, A. & Elhai, J. (2013). Assessing PTSD's Latent Structure in Elderly Bereaved European Trauma Victims: Evidence for a Five Factor Dysphoric and Anxious Arousal Model. Journal of Nervous and Mental Disease, 201 (10), 901-906. Doi: 10.1097/NMD.0b013e3182a5befb ·


 Kristensen, T.E., Elklit, A., Karstoft, KI. & Palic, S (2013). Predicting Chronic Posttraumatic Stress Disorder in Bereaved Relatives: A 6-month Follow-Up Study. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 31(4), 396-405. Doi: 10.1177/1049909113490066

 

Christiansen, D.M., Elklit, A. & Olff, M. (2013). Parents bereaved by infant death: PTSD symptoms up to 18 years after the loss. General Hospital Psychiatry, 35(6), 605-611. Doi: 10.1016/j.genhosppsych.2013.06.006

 

Kristensen, T.E., Elklit, A., Karstoft, K.-I., & Palic, S. (2013). Post-traumatic stress disorder in post bereavement: A six-month follow-up study. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 30, 1-10.

 

2012

 

Murphy, S., Shevlin, M. & Elklit, A.: Psychological Consequences of Pregnancy Loss and Infant Death in a Sample of Bereaved Parents. Journal of Loss and Trauma, 19(1), 56-69. Doi: 10.1080/15325024.2012.735531

 

Kristensen, T. E., Elklit, A. & Karstoft, K-I. (2012). Post-traumatic stress disorder after bereavement: The psychological consequences of losing a close relative due to terminal cancer. Journal of Trauma and Loss, 17(6), 508-521. Doi: 10.1177/1049909113490066

 

2011

 

Karstoft, KI. & Guldin, MB. (2011). Psykologers uddannelse og kvalificering i den palliative indsats: En dansk undersøgelse i et Europæisk perspektiv. Omsorg, 3, 31-35.

 

2010

 

Jind, L., Elklit, A. & Christiansen, D. (2010): Cognitive Schemata and Processing among Parents Bereaved by Infant Death. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 17(4), 366-377. Doi: 10.1007/s10880-010-9216-1

 

O'Connor, M. (2010) PTSD in Older Bereaved People. Aging & Mental Health, 14(6), 670-678. Doi: 10.1080/13607860903311725

 

O'Connor, M. & Elklit, A. (2010). Forståelse og behandling af sorgforløb. Stjernen, 19(3), 14-18. 

 

O'Connor, M. (2010) A Longitudinal Study of PTSD in the Elderly Bereaved: Prevalence and Predictors. Aging & Mental Health, 14(3), 310-318. Doi: 10.1080/13607860903228770

 

Elklit, A.; Reinholht, N.; Nielsen, L. H. & Lasgaard, M. (2010) Posttraumatic Stress Disorder Among Bereaved Relatives of Cancer Patients. Journal of Psychosocial Oncology, 28(4), 399-412. Doi: 10.1080/07347332.2010.488142

 

2009 

 

Elklit, A.; Reinholht, N.; Nielsen, L. H., Blum, A. & Lasgaard, M. (2009). PTSD Symptomatology among Bereaved Relatives of Cancer Patients. Poster session presented at the 11th European Conference on Traumatic Stress, Oslo, Norge. 

 

2008

Elklit, A., Hartvig, T. & Christiansen, M. (2008). Belastningsreaktion hos forældre til præmature spædbørn. Ugeskrift for læger, 45, s. 43-45.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2008). Efterladte risikerer symptomer på PTSD. Fokus på Kræft og Sygepleje, 28(1), 24-27.

 

2007

Elklit, A. & Reinholt, N. (2007). Efterladte til kræftramte - En undersøgelse af psykologiske og sociale forhold. Psykologisk Skriftserie, 28(3), 1-73.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2007). Efterladte risikerer PTSD. Psykolog Nyt, 61(17), 3-9. 

 

2006

Elklit, A. & Guðmundsdóttir, D. B. (2006). Assessment of guidelines for good psychosocial practice for parents who have lost an infant through perinatal or postnatal death. Nordic Psychology, 58(4), 315-330. Doi: 10.1027/1901-2276.58.4.315

O´Connor, M. (2006). Sorg som en to-sporet proces. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 23(1), s. 3-8.

Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Efterladte til kræftpatienter. Psykolog Nyt, 60 20), 3-9. 

 

Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Kræftefterladte og PTSD. Psykolog Nyt, 60(23), 34-35. 

 

Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Screening for PTSD among bereaved relatives of cancer patients. Poster session presented at the 8th IPOS Conference, Venedig, Italien.

Elklit, A. (2006). Risikofaktorer i forbindelse med kompliceret sorg – Traume & PTSD. Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 23(1), 49-54.

 

2005

Elklit, A. & O’Connor, M. (2005). PTSD in a Danish population of elderly bereaved. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 439-445. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2005.00475.x

 

2004

O’Connor, M. & Elklit, A. (2004). Forståelse og behandlingen af sorgforløb. Psykolog Nyt, 58, (22), 3-9. 

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2004). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital.

 

2003

Elklit, A. & O’ Connor, M. (2003). Ældre, der sørger – om posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktionen. Psykolog Nyt, 57(21), 3-11. 

 

Norby, C. & Elklit, A. (2003). Unge i sorg: Erfaringer fra gruppeforløb med unge, som har mistet en kræftsyg forælder. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning,  40(5), 520-537.  

 

Jind, L. (2003). Parents' adjustment to late abortion, stillbirth or infant death: The role of causal attributions. Scandinavian Journal of Psychology 44(4), 383-394. Doi: 10.1111/1467-9450.00358

 

2001

O´Connor , M. (2001). Ældre efterladte. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.  

 

Jind, Lise. (2001). Do traumatic events influence cognitive schemata? Scandinavian Journal of Psychology, 42(2), 113-120. Doi: 10.1111/1467-9450.00220

 

1999

Elklit, A. & Jind, L. (1999). Forældrereaktioner på spædbarnsdød. København: Forlaget Skolepsykologi/Dansk Psykologisk Forlag.


Jeg vil gerne læse en af artiklerne

Artikler, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies