Menu

Anmeldelser, debat og formidlende artikler

       

2014

1. Dokkedahl, S. & Elklit, A. (2014). War & Disaster - The Psychological Impact of Trauma. http://www.globalhealthminders.dk/  

2013

5. Elklit, A.: Hvordan klarer unge sig, der overlever en kræftsygdom som barn? Psyko-log Nyt, 67, 20, 2013.

4. Elklit, A.: Pårørende til syge kan udvikle PTSD. Psykolog Nyt, 67, 21, 2013.

3. Hansen, M., Elklit, A. (2013): Kan akut stressforstyrrelse forudsige PTSD efter bankrøveri? Psykolog Nyt, 67, 14, 27.

2. Hansen, M., Elklit, A. (2013): Forudsigelsen af akut stressforstyrrelse efter bankrøveri. Psykolog Nyt, 67, 14, 26.

1. Duhn, M.R. & Karsberg, S. (2013). Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb. Psykolog Nyt 08-2013.

2011

7. Iversen, T. N., Christiansen, D. M. & Elklit, A. (2011). Posttraumatisk vækst: Et kritisk re-view over problemer med de nuværende målinger af begrebet. Psyke og Logos, 32(2): 290-320.

6. Iversen, T. N., Christiansen, D. M. & Elklit, A. (2011). Forskellige prædiktorer for posttraumatisk vækst på mikro–, meso– og makroniveau. Psyke og Logos, 32(2): 321-348.

5. Beck, N.N. & Støving, R.K. (2011). Overvægtige under kniven.Psykolog Nyt , Vol. 65, Nr. 20: 12-15. 

4. Bramsen, R.H. (2011). Pige træd varsomt. Psykolog Nyt.  

3. Karstoft, KI. (2011). Børn uden ledsager. Psykolog Nyt 10: 20-21.

2. Karstoft, KI. & Guldin, MB. (2011). Psykologers uddannelse og kvalificering i den palliative indsats: En dansk undersøgelse i et Europæisk perspektiv. Omsorg (3): 31-35.            

1. Elklit, A. (2011). Vendt på en tallerken. Psykolog Nyt, 65 (15): 22.

2010

1.  O'Connor, M. & Elklit, A. (2010). Forståelse og behandling af sorgforløb. Stjernen, 19 (3): 14-18. 

2009

2. Molin, K., Elklit, A. & Petersen, T.: Tiden læger ikke alle sår. Psykolog Nyt, 63, 3-11, 2009.

1. Elklit, A., Hartvig, T. & Christiansen, M.: Belastningsreaktioner hos forældre til præmature spædbørn. Livsbladet, 9 (1), 6-11, 2009.

2008

4. Elklit, A., Petersen, T. & Molin, K.: De psykosociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 3 – Beboerne 15 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 29(1), 1-100, 2008. 

3. Elklit, A., Hartvig, T. & Christiansen, M.: Belastningsreaktion hos forældre til præmature spædbørn. Ugeskrift for Læger, 170(45), 3543-3645, 2008.

2. Duch, C. & Elklit, A.: Børnesperspektiv på katastrofe. Psykolog Nyt, 62, (4), 8-12, 2008.

1. Reinholt, N. & Elklit, A.: Efterladte risikerer symptomer på PTSD. Fokus på Kræft og Sygepleje, 28, (1), 24-27, 2008.

2007

11.  Elklit, A. & Molin, K. (2007). De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 2 – Indsatspersonellet  5 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 28(1), 1-104

10. Elklit, A. & Reinholt, N. (2007). Efterladte til kræftramte - En undersøgelse af psykologiske og sociale forhold. Psykologisk Skriftserie, 28 (3), 1-73.

9. Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61, (22), 3-7.

8. Reinholt, N. & Elklit, A. (2007). Efterladte risikerer PTSD. Psykolog Nyt, 61, (17), 3-9,

7. Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28 (3), 1-94,

6. Molin, K. & Elklit, A. (2007). Indsatsen i Seest II. Psykolog Nyt, 61 (14), 8-14

5. Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61, (22), 3-7

4. Molin, K. & Elklit, A. (2007). Indsatsen i Seest. Psykolog Nyt, 61, (13), 8-13.

3. Nielsen, A. & Lasgaard, M. (2007) Ensom eller bare ene? Ung Trivsel, 3, 14-16.

2. Elklit, A. (2007). Krisehjælp og krisestyring? Psykolog Nyt, 61, (19), 26-30.

1. Elklit, A. (2007). Krisepsykologi til eksamen. Psykolog Nyt, 61, (12), 3-8.

2006

13.  Elklit, A. & Ilfeldt, A. (2006).  De psykiske komponenter ved fedme. Psykolog Nyt, 60, (4), 14-16

12. Elklit, A. & Molin, K. (2006). De psykosociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 1 – Beboerne 3 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, 27 (2), 1-142,

11. Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Efterladte til kræftpatienter. Psykolog Nyt, 60 (20), 3-9.

10. Reinholt, N. & Elklit, A. Kræftefterladte og PTSD - kommentar. Psykolog Nyt, 60 (23), 34-35, 2006.

9.  Spindler, H. & Bramsen, R.H. (2006) To forskellige debatter. Psykolog Nyt nr 20. 

8. Lasgaard, M. (2006) Ensom blandt andre, Psykolog Nyt, 60, 3-8.

7. Lasgaard, M. (2006) Ensomme unge gemmer sig i klassen, Psykiatri Information, 3, 12-13.

6. Lasgaard, M. (2006) Ensom blandt andre, Handelsskolen, 39, 12-14.

5. Reinholt, N. & Elklit, A. (2006). Kræftefterladte og PTSD - kommentar. Psykolog Nyt, 60, (23), 34-35.
           

4.  Molin, K. & Elklit, A.: Tre måneder efter Seest. Psykolog Nyt, 60, (8), 6-11, 2006

3. ,Molin, K. & Elklit, A.: Oplevelsen af en katastrofe. Psykolog Nyt, 60, (9), 20-25, 2006.

2.  Molin, K. & Elklit, A.: Læren af Seest-katastrofen. Psykolog Nyt, 60, (10), 16-19, 2006

1. Elklit, A. (2006). Krisehjælp og territoriekamp. Psykolog Nyt, 60, (14), 26.

 2005

7. Sørensen, H. & Elklit, A. (2005). Tidlig intervention over for HIV-positive: En psykosocial model for kriseintervention efter overbringelse af fatale diagnoser. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 83, (3), 365-379.

6. Elklit, A. (2005) Hvordan klarer jordskælvsofre sig psykologisk set? Forskningsnyt fra Psykologien, 14 (3), 16-17 og Psykolog Nyt 59 (14), 22.

5. Elklit, A. (2005) Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologien, 14 (4), 27-28.

4. Elklit, A. & Elsass, P. (2005). Psykologer kan diagnosticere. Ugeskrift for læger, 167 (41), 3900-3901.
           

3. Elklit, A. (2005). Forberedt på terror? Anmeldelse af Molin, K. (2004) Terrorangrebets psykologi - psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben, Psykolog Nyt, 59, (14), 30-31.

2. Elklit, A. (2005). Akut kriseterapi – bluff, samaritanertjeneste eller professionalisme? Psykolog Nyt, 59, (11), 12-19.

1. Elklit, A. (2005). Kriseramte har brug for psykologisk behandling. Politiken, 21-05-2005. 3. sektion, s. 3.

2004

5. Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166, (7), 565-598.

4. Elklit, A., Hansen, L. J., Lærum, H. & Olesen, A. S. (2004). WAD – statusartikel om whiplashrelateret sygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 82, (4), 505-511.

3. O’Connor, M. & Elklit, A. (2004). Forståelse og behandlingen af sorgforløb. Psykolog Nyt, 58, (22), 3-9

2. Elklit, A., Hansen, L. J., Lærum, H. & Olesen, A. S. (2004). WAD – statusartikel om whiplashrelateret sygdom. Fysioterapeuten, 86, (14), 16-20.

1. Elklit, A.(2004). Sammenhæng mellem psykiske traumer (PTSD), forstyrret bevidsthedstilstand og psykotiske symptomer. Matrix, 21, (1), 41-59.

2003

8. Elklit, A. & Einarsdóttir, T. (2003). PTSD og sociale problemer hos torturerede flygtninge i Danmark. Psykolog Nyt, 57, (8), 22-25.

7. Elklit, A. (2002). Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke og Logos, 24, (1),152-161.

6. Sørensen, S.D. & Elklit, A. (2003). De glemte generationer – perspektiver på tværgenerationel traumetransmission. Psyke & Logos, 24, (1), 162-195.

5. Elklit, A., Magnusdóttir, M., & Knudsen, M. (2003). Efter en voldtægt - hvordan klarer danske voldtægtsofre sig? Psykolog Nyt. 57, (21), 3-11.

4. Norby, C. & Elklit, A. (2003). Unge i sorg: erfaringer fra et gruppeforløb med unge, som har mistet en kræftsyg forælder. Psykologisk PædagogiskRådgivning, 40, (5), 520-537.

3. Elklit, A. & O’Connor, M. (2003).  Ældre, der sørger – om posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktionen. Psykolog Nyt, 57, (21), 3-11.

2. Søndergaard, H., Holmgren, H., & Elklit, A. (2003). Tolkning i terapi: Problemer og kvalifikationskrav. Psyke & Logos, 24, (1), 432-456.

1. Elklit, A. & Øxenberg, A.(2003)- Voksne ofre for incest. Psykolog Nyt, 57, (6), 6-11

2002

2. Elklit, A. (2002). Viktimisering og PTSD hos danske skoleelever – resultater fra en landsdækkende undersøgelse. Nyhetsbrev fra Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvigt, (1), 2-3.

1. Elklit, A. (2002) Traumatiseres teenagere i samme grad som voksne? Forskningsnyt fra Psykologien, 11 (3), 20-22.
                       

2001           

1. Elklit, A. (ed.): Voldtægt. www.voldtaegt.dk (2001).

2000

5. Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forskningsnyt fra Psykologien, 9 (2), 1-3 og Psykolog Nyt (7), 22-23.

4. Elklit, A. (2000) Danske tal på whiplash. Psykolog Nyt, 54 (17), 3-8.
                       

3. Elklit, A. (2000) Er psykologisk krisebehandling gavnligt? Forskningsnyt fra Psykologien, 9 (4), 3-5.

2. Elklit, A. (2000). Whiplashresultater vendt på hovedet - kommentar. Psykolog Nyt, 54, (20), 29.
           

1. Elklit, A. (2000). Følger af kronisk whiplash. PTU nyt (2), 7.

1999

6. Elklit, A.: Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri (1999). Psykologisk Skriftsserie, 24 (5),1-65.

5. Elklit, A. (1999) Hvordan reagerer forældre på at have mistet et spædbarn? Forskningsnyt fra Psykologien, 8 (5), 5-9 og Psykolog Nyt (18), 22-23.
           

4. Elklit, A. & Vesterby, A. (1999). Integreret krisehjælp til voldtægtsofre. Psykolog Nyt, 53 (20), 9 –11.

3. Elklit, A. (1999). Krisehjælp til alle? Psykolog Nyt, 53 (17), 12-15.

2. Elklit, A. (1999). Kriminologiens syn på ofre. Nordisk Psykologi, 51 (1), 77-78.

1. Elklit, A. (1999). Kønsforskelle, social støtte og trivsel i parforhold hos forældre, der har mistet et spædbarn. Landsforeningen Spædbarnsdød, Stjernen, 8 (1), 33-37.

1998

6. Elklit, A., Nørregaard, J. & Tibor, B. (1998). Forekomst og art af traumatiserende begivenheder hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Ugeskrift for læger,160 (29), 4310-4314.

5. Elklit, A. (1998) Traumatisering, forsvar og belastning hos HIV-positive. Forskningsnyt fra Psykologien, 7 (5), 4-6.

4. Elklit, A. (1998) Hvor omfattende er traumatiseringen af de unge bosniske flygtninge i Danmark? Forskningsnyt fra Psykologien, 7 (5), 6-7.

3. Elklit, A. (1998). Uddannelse i krisepsykologi. Psykolog Nyt, 52 (16), 17-19.

2. Elklit A. (1998). Flygtninges grusomme oplevelser hæmmer integration. Kronik. Jyllandsposten, 05.08.1998, s. 9.

1. Elklit, A. (1998). Bedre tilbud om hjælp til voldtægtsofre. Kronik, Aarhus Stiftstidende 14.06.1998, s.14.

1997

8. Elklit, A. (1997) De psykologiske følger af en voldsom arbejdsulykke. Forskningsnyt fra Psykologien, 6 (5), 3-5.
           

7.  Elklit, A. (1997) Kan psykologisk forsvar måles? Forskningsnyt fra Psykologien, 6 (2), 20-22.

6. Elklit, A. (1997) Er kvinder mere neurotiske end mænd? Forskningsnyt fra Psykologien, 6 (2), 22-24.

5. Elklit, A. (1997). Hvor belastede er forældre, der har mistet et spædbarn? Landsforeningen Spædbarnsdød. Stjernen, 6 (5), 5-9.

4. Elklit, A. (1997). Katastrofen på Scandinavian Star. Førstehjælp og Sundhedsfremme, 88, 3-6.

3. Elklit, A. (1997). En profil af forældre, der har mistet et spædbarn: Hvad skete der ved dødsfaldet, og hvordan forholdt forældrene sig til det. Landsforeningen Spædbarnsdød, Stjernen, 6 (4), 5-9.

2. Tibor, B., Nørregaard, J. & Elklit, A. (1997). Unge bosniere i Danmark. Dansk Politi, 15 (2), 54-57.

1. Elklit, A. (1997). Kropslige og transpersonlige behandlingsformer indenfor posttraumatisk kriseintervention. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34, 50-59.

1996

6. Knudsen, H., Elklit, A.(1996). Danske FN-soldater i Kroatien. Psykolog Nyt, 50 (4), 3-6.

5. Elklit, A. (1996) Fire forskellige sorgmønstre. Landsforeningen Spædbarnsdød, Stjernen, 5 (5), 17-18.
                       

4. Elklit, A. (1996) Hvad viste "Coping Style Questionnaire"? Forskningsnyt fra Psykologien, 5 (1), 22-28.

3. Elklit, A. (1996). Glade for dialogen. Politisk stillingtagen og traumepsykologi i Jerusalem. Psykolog Nyt, 50 (20), 16.

2. Elklit, A. (1996). Traumatisk stress. Psykolog Nyt, 50 (18), 6-7.

1. Elklit, A., Knudsen, H. (1996). Sygeliggørelsen af den danske FN-soldat - en defensiv strategi. Psykolog Nyt, 50, (8), 27.

1995

7. Elklit, A., Andersen, L. B., Arctander, T. (1995). Scandinavian Star. Anden del. De fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger 3½ år efter katastrofen. Psykologisk Skriftserie, 20, (2), 1-90.

6. Elklit, A., Knudsen, H. (1995). Danske FN-soldater i fredsbevarende mission - belastninger og efterreaktioner. Psykologisk Skriftserie, 20, (5)

5. Elklit, A. (1995) Hvilke strategier bruger vi for at klare belastninger? Forskningsnyt fra Psykologien, 4 (6) 21-24.

4. Elklit, A. (1995) Danske FN-soldater i Kroatien og Bosnien. Forskningsnyt fra Psykologien, 4 (6), 1-3.

3. Elklit, A. (1995) Scandinavian Star ofrene 3 1/2 år efter en katastrofe. Forskningsnyt fra Psykologien, 4 (5), 12-14.

2. Elklit, A. (1995) Hvordan klarede ofrene fra "Scandinavian Star" sig? Forskningsnyt fra Psykologien, 4 (1), 3-5.

1. Elklit, A. (1995). Opbrud for den europæiske traumepsykologi. Psykolog Nyt, 49, (13), 11-12.

1994

6. Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19, (3), 1- 42.

5. Elklit, A. & Andersen, L. B. (1994).  Scandinavian Star - en undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger af en katastrofe. PsykologiskSkriftserie, 19, (5) (2. udgave 1995).

4. Elklit, A. (1994) "Der er mennesker derude, der er mine". Interview med Rudolph Schaffer. Psykolog Nyt 48 (23), 858-859.

3. Elklit, A. (1994) Hvad sker der med mennesker, der er tæt på et skuddrama? Forskningsnyt fra Psykologien, 3 (6), 16-20.

2.  Elklit, Anna & Elklit, A. (1994) Psykologiske virkninger af voldelig overfald. Psykologisk Set, 11 (12), 5-15.

1. Elklit, A. (1994). Traumeindustriens behandlingstærskel. Psykolog Nyt, 48, (5), 165-166.

1993

3.  Elklit, A. (1993) To ud af tre voldsofre har problemer ét år efter overfaldet. Forskningsnyt fra Psykologien, 2 (1-2), 20-21.

2. Elklit, Anna & Elklit, A. (1993). Ti ud af femten voldsofre er utilfredse med retssystemet. Psykolog Nyt, 47, (16), 564-566.

1. Elklit, A. (1993). Er der gået inflation i krisepsykologien? Psykolog Nyt, 47, (7), 224-225.

1990

2. Elklit, A. (1990) Kvalitetskrav til udførelsen af børnesagkyndige undersøgelser. Far & Mor, 3 (6&1), 9-13.

1. Elklit, A. (1990). Psykisk førstehjælp - og anden medmenneskelig støtte. Psykolog Nyt, 44, (12), 440-441.    

1988

1. Elklit, A. (1988) Offer. Samvirke, 61 (2), 34-36.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies