Menu

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Videnscenter for Psykotraumatologi blev etableret i september 2009 i forbindelse med oprettelsen af Institut for Psykologi på SDU.  Videnscentret ledes af professor Ask Elklit, som har forsket i psykotraumatologi igennem mere end 25 år, og stået i spidsen for Aarhus Universitets psykotraumatologiske forskningsenhed fra 2005-2009. Det var visionen om at skabe et nationalt videnscenter, som førte Elklit og størstedelen af hans medarbejderstab til Syddansk Universitet. Centret bemandes af phd.-studerende, videnskabelige medarbejdere og forskningsassistenter, som har bragt en omfattende databank og et bredt nationalt og internationalt netværk med sig.

Psykotraumatologi er et psykologisk fagområde der omfatter forebyggelse, behandling og forskning inden for traumerelaterede lidelser. Hertil knytter sig særligt lidelserne akut stressforstyrrelse, posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og kompleks PTSD. Videnscenter for Psykotraumatologi har landets største ekspertise inden for netop disse områder.

Det er Videnscentrets ambition at føre Danmark op på internationalt niveau i kvalitetsudviklingen af krisehjælp og udredning, herunder testmetodik, samt afdækning af behandlingseffekt og epidemiologi. Videnscentret ønsker yderligere at sætte fokus på særlige grupper som flygtninge og børn, der har været udsat for traumatiske begivenheder.

Hvad laver vi?

I figuren neden for ses vores kerne-forskningsområder: vold, udsatte børn, katastrofer, kritisk sygdom, forebyggelse og krig. Du kan læse mere om disse og hvilke publikationer, der relaterer sig dertil under publikationer.

Derudover kan du se projektposteren over nogle vores projekter her i stort format her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies