Menu

Gulu Health Project

 

Udøvelsen af primær sundhedspleje kræver ofte en stabil befolkning. Men i konflikt- og post-konflikt betingelser udgør mobilitet et endnu mere udtalt problem for primære sundhedspleje. I det nordlige Uganda er befolkningen blevet udsat for tvungen urbanisering i lejre for internt fordrevne. Da freden for nylig vendte tilbage til regionen, resulterede genbosættelsen fra lejrene til landdistrikter med dårlige ydelser. Befolkningen står over for problemer i forhold til oprettelsen af et hjem, sikkerhed, planlægning for fremtiden og skiftende livsbetingelser. Der er problemer med at nå nogle segmenter af befolkningen og samtidig er de tjenester for internt fordrevne under konflikter, som WFP og nødhjælpsorganisationer er blevet stoppet. Dette gælder f.eks. for forskningsinstitutioner, herunder Det Fælles Klinisk Forskningscenter.

Der er siden 2008 blevet udviklet en demografisk-system helbredskontrol (DSS) under Gulu University i Awach amt i Gulu. Denne er en del af Gulu-ENRECA forskningskapacitets byggeprojektet. Foreløbige resultater tyder på væsentlige spørgsmål vedrørende ernæring, sikkerhed, køn, generations- og jordtvister, høje niveauer af menneskelig usikkerhed og post-traumatisk stress. Kombinationen af forskellige eksponeringer for krig traumer, lejrlivet, WFP mad og nu vendt migration fra byområder til landområder tilbyder en unik epidemiologisk situation for at evaluere de kort- og langsigtede virkninger af mere eller mindre kontrolleret forskydning. Resultaterne vil fremlægge dokumentation for en mere effektiv levering af tjenesteydelser, og give ny viden om mobilitet, sikkerhed og sundhed.

Videnscenter for Psykotraumatologi er involveret i dette DANIDA-projekt på tre områder:

1. Vi underviser studerende på Gulu Universitet og sundhedspersonale i Gulu distriktet i psykotraumatologi

2. Vi superviserer et stort selvmordsforebyggende projektet i Gulu distriktet

3. Vi undersøger om de nye WHO kriterier for ICD-11 vedr. PTSD og kompleks PTSD er anvendelige i en afrikansk sammenhæng.

Du kan læse mere om projekter på Gulu-projektets hjemmeside her og ellers følge med på Videnscenterets hjemmeside for nyheder omkring Gulu projektet.

                    

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies