Tidligere projekter

2017

Børnemishandling i mikroskop - Er der forskel på skadevirkningerne afhængigt af tidspunkt for overgreb og forældres ressourcer?

Projektet havde til formål at kortlægge mulige skader og følgevirkninger under opvæksten hos børn, som har været udsat for overgreb og mishandling. Projektet skulle bidrage med ny viden, som kunne medvirke til, at forebyggende og behandlende indsatser fremover vil kunne målrettes og times langt bedre. 
Du kan læse mere om projektet her.

Kvinder på krisecenter

Videnscenter for Psykotraumatologi arbejder på nuværende tidspunkt sammen med Danner, Kvindehjemmet og Krisecenter Odense om et fælles projekt, omhandlende kvindernes psykiske helbred og effektmåling efter de har forladt krisecentret.
Du kan læse mere om projektet her. 

Nu Räcker Det

Et projekt i de nordiske lande med fokus på vold i parforhold.
Læs mere her og her.

2016

Context

CONTEXT er et fire-årigt Ph.D. træningsprogram som har til formål at hæve niveauet inden for psykotraumatologi på globalt plan, både ift. forskning og praksis.
Læs mere her.

2015

NORDRESS

(The Nordic Centre of Excellence on Resiliens and Societal Security)
Nordisk projekt der arbejder med at øge samfundsmæssig sikkerhed ved naturkatastrofer. Projektet uarbejdes i samarbejde med  Institute for Sustainability Studies ved University of Iceland. 
Relevante publikationer og rapporter:
Eller læs mere her.

Behandling af seksuelle overgreb

I forbindelse med evalueringen af Centre for Seksuelt Misbrugte blev rapporten, Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen, publiceret
Læs projektbeskrivelsen her.

Krisecenter Odense - behandling af børn           

Odenseansk projekt omkring behandlingen af børn, der midlertidigt bor på Krisecenter Odense med deres mødre. 
Læs projektbeskrivelse her.

Krisecenter Odense - behandling af børn og mødre

Odenseansk projekt omkring behandlingen af de børn og mødre, der midlertidigt bor på Krisecenter Odense. 
Relevante publikationer og rapporter          

Registrering af unge udsat for overgreb

Om projektet her. 
Relevante publikationer og rapporter

2014

Eunad

EUNAD er et EU-projekt med det formål at udvikle og implementere standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere, der har været udsat for en katastrofe eller terror

Læs mere her

Behandling og rådgivning

Et landsdækkende projekter omkring behandling og rådgivning, som de regionale centre for seksuelt misbrugte tilbyder voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Læs mere her.
Relevante publikationer og rapporter:
Delundersøgelse I
Delundersøgelse II
Delundersøgelse III
Delundersøgelse IV
Delundersøgelse V
Delundersøgelse VI
Delundersøgelse VII

2013

Validering af mål for global funktion - Health of Nation Outcome Scales (HONOS) 

Projekt i Region Midt omkring validering af mål for global funktion til brug med traumatiserede flygtninge  i psykiatrisk behandling. Projektet lavet i samarbejde med Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri (KPTP). 
Relevante artikler og rapporter:
E222

Stalking

Landsdækkende projekt omkring 
Relevante artikler og rapporter:
Med barnet som gidsel - Stalking af mødre 

Validering af DIPA

Odenseansk projekt omkring validering af DIPA (Diagnostic Infant and Preschool Assessment ), der er et diagnostisk redskab til vurdering af psykopatologi hos førskolebørn. 
Relevante artikler og rapporter

EUNAD: Et EU projekt om førstehjælp og krisebehandling til døve

Landsdækkende projekt omkring træning af akut-beredskab og andre fagfolk. Læs mere om EUNAD her.
Relevante artikler og rapporter:

Evaluering af Center for Voldtægtsofre

Århusiansk projekt omkring evaluering af Center for Voldtægtsofre lavet i samarbejde med Syddansk Universitet, Center for Voldtægtsofre i Aarhus, Østjyllands Politi og professor Rebecca Campbell fra Michigan State University.
Relevante artikler og rapporter:
E208
E227

Evaluering af voldsudsatte børn ved Krisecenter Odense

Odenseansk projekt omkring voldsudsatte børn, der befinder sig på Krisecenter Odense. Projektet er lavet i samarbejde med Krisecenter Odense.
Relevante artikler og rapporter:

Litteraturreview omkring voldtægtsforrebyggelse

Et københavnsk og odenseansk projekt omkrig voldtægtsforrebyggelse lavet i samarbejde med DKR.
Relevante artikler og rapporter:
En systematisk tilgang til primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge

Selvmordsforebyggelse

Et projekt i Uganda omkring selvmordsforbyggelse lavet i samarbejde med Gulu University i Nordunganda og  Indvandremedicinsk klinisk (Odense Universitets Hospital). Læs mere her.
Relevante artikler og rapporter:
E195

Udvikling af en diagnose for kompleks PTSD i forbindelse med ICD-11

Et projekt i både Danmark, Island og Israel omkring udviklingen af en diagnose for kompleks PTSD i forbindelse med den kommende ICD-11. Projektet er lavet i samarbejde med Tel-Aviv University, Center of Excellence for the Study of Mass Trauma, University of Ulster og Ariel University. 
Relevante artikler og rapporter:

2012

Games of Health

Et projekt i både København, Odense og Århus omhandlende udviklingen af en prototype samt effektevaluering af programmet. Projektet laves i samarbejde med Dansk Industri, Falck, Siemens, IT-Universitetet, CS, Knowledge Lab, Apex, Shelterland, Psykiatrien i Region Hovedstaden og SGI. Læs mere her
Relevante artikler og rapporter:
Behandlingsmanual (kontakt os for rekvirering)

Effektstudie af Mindfulness-baseret kognitiv terapi for kroniske non-maligne smerter

Odenseansk projekt i samarbejde med Smertecenter Syd med et kontrolleret effektstudie af mindfulness-baseret kognitiv terapi for kroniske non-maligne smerter sammenlignet med en matchet kontrolgruppe.
Relevante artikler og rapporter:

Usikker tilknytning som sårbarhedsfaktor ift. selvoplevet smerte og forbrug af opioider 

Odenseansk spørgeskemaundersøgelse omkring usikkerhed tilknytning som sårbarhedsfaktor ift. selvoplevet smerte og forbrug af opioder. Projektet er lavet i samarbejde med Allevia og Tværfagligt smertecenter og Smertecenter Syd.
Relevante artikler og rapporter:


Veteraner

Undersøgelse i Ringsted og Tel Aviv omhandlende eksponering, formildende faktorer og symptomer hos veteraner. Projektet er lavet i samarbejde med Videnscenter for Veteraner og Universitetet i Tel Aviv.
Relevante artikler og rapporter:
E169

Forebyggelse af kroniske smerter og udstødelse fra arbejdsmarkedet efter whiplash-traume 

Projekt i region  Syddanmark med et randomiseret kontrolleret effektstudie af forebyggelses-program. Projektet er lavet i samarbejde med Smertecenter Syd, Rygcenter Syd, Fælles Akutmodtagelse og Institut for Psykologi.
Relevante artikler og rapporter:

2011

Effekt af rådgivning 

Projekt i København, Århus og Odense omkring hvad der kendetegner unge voksne, hvis forældre er alkoholikere. Projektet er lavet i samarbejde med TUBA.
Relevante artikler og rapporter:
E122

Tests til brug ved spædbørns-traumer  

Et landsdækkende projekt omkring udarbejdelsen af retningslinjer til identificering og vurdering af småbørnstraumer. 
Relevante artikler og rapporter:
Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? 

Voldsramte kvinder og børn

Københavns og Århusiansk projekt omkring undersøgelser af behandlingseffekt ved behandling af voldsramte kvinder og børn. Projektet laves i samarbejde med Mødrehjælpen. 
Relevante artikler og rapporter:
Ud af voldens skygge I
Ud af voldens skygge II

Vold på arbejdspladsen

Landsdækkende undersøgelse af effekten af vold på arbejdspladser lavet i samarbejde med Arbejdsmedicinsk-klinik, Herning og Psykiatrien Region. Syddanmark. Læs mere her.
Relevante artikler og rapporter:

Betydningen af komorbiditet af PTSD og kroniske smerter 

Projekt i Region Syddanmark omkring betydning af komorbiditet af PTSD og kroniske smerter lavet i samarbejde med Smertecenter Syd.
Relevante artikler og rapporter:
E142

Undersøgelse omkring deltagelse i traumeundersøgelse

Århusiansk projekt i samarbejde med Center for Voldtægtsofre med interviews omkring deltagelse i traumeundersøgelser.
Relevante artikler og rapporter:
N105

STEPS

Århusiansk projekt med en effektevaluering af behandlingsprogrammet STEPS lavet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre.
Relevante artikler og rapporter:

Screenings-værktøj til komplekse smertepatienter 

Odenseansk projekt omhandlende udviklingen af et screeningsværktøj til identificering af rygpatienter, der ikke profiterer af standard behandling. Projektet er lavet i samarbejde med Smertecenter Syd.
Relaterede artikler og rapporter

2010

Kønsforskelle og PTSD

Projekt omhandlende kønsforskelle i forbindelse med PTSD.
Relaterede artikler og rapporter:
M42
E85, 
E137

Kompleks PTSD hos bosniske flygtninge

Projekt omhandlende kompleks PTSD hos bosniske flygtninge. 
Relaterede artikler og rapporter:
E107

Bankrøveri

Landsdækkende projekt omhandlende de psykologiske konsekvenser ved bankrøveri udarbejdet i samarbejdet med Finanstilsynet og Nationalbanken. 
Relaterede artikler og rapporter:
E114
E129
E131
E141
R24

National testbank for flygtningeområdet

Landsdækkende projekt omhandlende vurdering af tests til brug i flygtningecentre udadbejdet i samarbejde med Flygtningecentre i landet. Testbanken er i dag etableret.
Relaterede artikler og rapporter:

Misbrugsprofiler

Landsdækkende projekt hvor Videnscenteret i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har undersøgt hvilke stoffer danske unge tager kombinationer af. 
Relaterede artikler og rapporter:
E181

PTSD og BMI

Landsdækkende projekt hvor Videnscenteret har undersøgt om der er en sammenhæng melledm undervægt, fedme og PTSD. Projektet er lavet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). 
Relaterede artikler og rapporter:
E130
K112

Analyse af overgreb

Landsdækkende projekt med en undersøgelse af hvilke overgreb, danske børn udsættes for. Projektet er udarbejdet i samarbejde med  Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). 
Relaterede artikler og rapporter:
E165
E181

Skoleelever i Kenya

Projekt i Kenya med undersøgelser af kenyanske skoleelever. 
Relaterede artikler og rapporter:
E136

Skoleelever i Grønland

Projekt i Grønland med undersøgelser af grønlandske skoleelever. 
Relaterede artikler og rapporter:
E132
E181

2008

Smerter: prævalens af PTSD

Projekt i Region Syd omkring prævalens af PTSD ved smertepatienter. Projektet er udarbejdet i samarbjede med Smertecenter Syd.
Relaterede artikler og rapporter:
Ph.d. projekt

 Smerter og PTSD - prospektivt

Projekt omhandlende prospektive undersøgelser af smerter og PTSD.
Relaterede artikler og rapporter:

Smerter - intervention

Projekt indeholdende et interventionsstudie med kognitive gruppeforløb til smertepatienter. 
Relaterede artikler og rapporter:

Voldtægt - registerstudier 

Registerstudier i Region Midt omhandlende voldtægt udarbejdet i samarbejde med Århus Universitets-Hospital.
Relaterede artikler og rapporter:
E68
E84
E95
E106
E167
K75
K84

Traumatisering blandt børn og unge på Færøerne 

Projekt på Færøerne (Torshavn) omkring traumatisering hos færøske børn og unge. Projektet er lavet i samarbejde med Psykiatrisk Center i Tórshavn
Relaterede artikler og rapporter:
E87
E160
E170
E206

Traumeeksponering hos skoleelever i Indien

Projekt i Indien (Pune) omkring traumeeksponering hos indiske skoleelever. Projektet er udarbejdet i samarbejde med University of Pune.
Relaterede artikler og rapporter:
E151

Torturofre

Projekt i Holstebro med terapi til torturofre lavet i samarbejde med Psykiatrien i Holstebro
Relaterede artikler og rapporter:
E71

Voldtægtsofre - smerte

Århusiansk projekt omkring voldtægtsofre og smerter lavet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre
Relaterede artikler og rapporter:
K76

Bankrøveri

Århusiansk projekt omhandlende bankrøveri udarbejdet i samarbejde med Psykologgruppen af 1994
Relaterede artikler og rapporter:
Speciale 
E114

Retningslinjer for tilbud om psykosocial omsorg til katastroferamte

Europæisk projekt omkring udarbejdelsen af guidelines i forbindelse med tilbud om psykosocial omsorg til katastroferamte. Projektet er lavet i samarbejde med Det Europæiske Netværk for Traumatisk Stress (TENTS). Læs mere om TENTS her.
Relaterede artikler og rapporter:

Validerng af tegneserietesten Thomas

Odenseansk projekt der undersøgte hvorvidt man kan bruge tegneserietesten Thomas som et screeningsredskab for PTSD hos børn. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Krisecenter Odense og skoler i Odense.
Relaterede artikler og rapporter:
E149

2007

Ensomhed og social støtte blandt unge med autisme spektrum forstyrrelser

Projekt omkring ensomhed og social støtte blandt unge med autisme spektrum forstyrrelser.
Relaterede artikler og rapporter:

E66

Afviste asylansøgere

Projekt i Avnstrup og Sandholm omkring afviste asylansøgere lavet i samarbejde med Dansk Røde Kors.
Relaterede artikler og rapporter:
E64

Interkulturelle forskelle i traumeeksponering og PTSD

Projekt i Danmark, Israel, Island, Færøerne og Litauen omkring interkulturelle forskelle i traumeeksponering og udvikling af PTSD.
Relaterede artikler og rapporter:
K70
E55

Posttraumatiske skam- og skyldfølelser

Projekt omkring posttraumatisk skam- og skyldfølelse.
Relaterede artikler og rapporter:
E62

"Gamle" voldtægtsofre

Projekt i Århus omkring terapi til "gamle" voldtægtsofre lavet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre.
Relaterede artikler og rapporter:
E126

Patienter på intensiv

Projekt i Århus omkring patienter på intensiv afdeling udarbejdet i samarbejde med Århus Universitets-Hospital.
Relaterede artikler og rapporter:
Speciale

Incestofre

Projekt i Odense omkring terapi til incestofre lavet i samarbejde med Incest Center Fyn.
Relaterede artikler og rapporter:
E68

Palliative teams

Projekt i Odder og Århus omkring kriseterapi i palliative teams udarbejdet i samarbejde med hospitalerne i de pågældende byer.
Relaterede artikler og rapporter:
E123
E158

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge i Danmark

Århusiansk projekt omkring 6 måneders interventioner for at forebygge seksuelle overgreb blandt unde i Danmark. Projektet er lavet i samarbejde med Retsmedicinsk Institut og Østjyllands Politi
Relaterede artikler og rapporter:

Traumatiserede børn - PTSD-tests til børn

Landsdækkende projekt omkring behandling af traumatiserede børn samt PTSD-tests til traumatiserede børn. Projektet er lavet i samarbejde med hospitaler, krisecentre, Center for børn udsat for overgreb (CBO), behandlingshjem og sorggrupper. 
Relaterede artikler og rapporter:
E149

Eksplosionsramte børn

Projekt i Kolding, Seest, omkring kriseterapi til børn fra Bakkeskolen, der oplevede fyrværkerieksplosionen i Seest. 
Relaterede artikler og rapporter:
A33
N96
K81
K91
E163

2006

Ensomme unge i gymnasieskolen

Projekt på gymnasier i hele landet omkring ensomhed hos unge. 
Relaterede artikler og rapporter:
M29
M38
M39
M41
E50
E67
E74
E109
E110
K77
K78
K88
K94

Børn på behandlingshjem

Projekt i Randers omkring et familieprogram til børn på et behandlingshjem (Oust Mølleskole).
Relaterede artikler og rapporter:
N100

Skoleelever (Færøerne)

Færøsk projekt omkring skoleelver fra 19 forskellige skoler på Færøerne
Relaterede artikler og rapporter:
E87
K68
K79

Knivdrab

Projekt omkring kriseterapi til vidner fra Hasseris Gymnasium efter knivdrabet.
Relaterede artikler og rapporter:
M30
K86
N94
E148

Livet med ICD

Projekt i Århus omkring livet med ICD lavet i samarbejde med Skejby Sygehus
Relaterede artikler og rapporter:
E88
E76
E41
E40
E31

Forældre til kronisk syge børn

Landsdækkende projekt omkring forældre med børn der til kronisk syge. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Gigtramte Børns Forældreforening, Hjerteforeningens Børneklub, Sjældne Diagnoser og Kræftens Bekæmpelse.
Relaterede artikler og rapporter:
E37
E38
E198
K57

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies