Aktuelle projekter

En Ny Start: Behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen grundlagt på den nyeste viden

 

 

 

Opstart:
Forventes afsluttet:

Dette projekt undersøger seksuelt misbrug af børn samt behandling af senfølger. Seksuelt misbrug af børn påvirker børns biologiske og sociale udvikling, og misbruget kan føre til alvorlige senfølger i voksenlivet i form af komplekse psykologiske og sociale problemer. Der er dog imidlertid ikke enighed om, hvad den bedste behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen er. Det skyldes manglende viden om, hvorledes ofrenes mangfoldige psykiske og sociale problemer resulterer i forskelligartede problemprofiler hos forskellige individer.
Derfor er der brug for mere viden om problemprofiler i behandlingspopulationen for at kunne muliggøre målrettet behandling, der tager hånd om de specifikke problemer, den givne undergruppe af ofre har. Denne viden skal anvendes til at udvikle den konkrete behandlingspraksis og skal kobles sammen med andre udviklingsaktiviteter, som Videnscenter for Psykotraumatologi er engageret i at gennemføre sammen med de nye landsdækkende centre. Resultaterne for det herværende projekt skal således være med til at medføre et behandlingsløft på området og sikre den bedst mulige behandling for danske ofre for seksuelt misbrug i barndommen - en behandling grundlagt på den nyeste viden på området og målrettet ofrenes specifikke behov.


CONTEXT

 

 

 

Opstart: 2016
Forventes afsluttet:
Context står for the Collaborative Network for Training and Excellence in Psychotraumatology. Det er et tre-årigt Ph.D.-træningsprogram som har til formå at hæve niveauet inden for psykotraumatologi både ift. forskning og praksis. Dette gøres ved at udføre innovativ forskning af høj kvalitet, træne evner og ekspertise samt skabe en mere kreativ og nytænkende praksis inden for det globale, psykotraumatologiske område. Det er et tværfagligt samarbejde mellem ni forskellige europæsike organisationer, som dækker alt fra det akademiske, ikke-statslige, frivillige og offentlige.
Context har tre forskningsprogrammer, som henvender sig til en bestemt befolkningsgruppe:

1. Asylansøgere og flygtninge i EU
2. Fagpersonale og frivillige hjælpere, som har med nødsituationer at gøre
3. Ofre og gerningsmænd involveret i barndoms- og kønsbaseret vold

Hvis du vil læse mere om Context kan det gøres på den officielle hjemmeside her.
Her kan du læse korte beskrivelser af CONTEXT-projekterne, som Videnscenteret har været involveret i, og se en skabelon over projekterne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies