Krigsveteraner

Det er ikke med sikkerhed afklaret, hvor mange soldater, der vil opleve PTSD eller svære symptomer herpå efter udsendelse, og det ser ligeledes ud til, at prævalenserne svinger meget mellem forskellige missioner. De nyeste engelske og amerikanske studier af soldater fra Irak og Afghanistan har fundet, at mellem 3 og 17 % af de udsendte har PTSD efter udsendelsen (Hoge et al., 2004; Iversen et al., 2009). Noget tyder på, at der også er nationale forskelle i forekomsten af PTSD efter udsendelse.

Videnscentret i Veterancentret foretog i perioden 2009-2012 en prospektiv undersøgelse (USPER PSYK) af et hold danske soldater udsendt til Afghanistan fra februar til august 2009. Videnscenter for Psykotraumatologi bidrog ligeledes til denne undersøgelse. Undersøgelsen viste bl.a. at mens størstedelen (ca. 75 %) af soldaterne oplevede meget få eller ingen symptomer på PTSD efter udsendelsen, så havde de resterende 25 % symptomer på PTSD i varierende grad. Omkring 10 % oplevede meget svære symptomer på PTSD. Andelen med svære PTSD-symptomer var markant højere efter udsendelsen sammenlignet med før udsendelsen. Hele rapporten fra denne undersøgelse kan læses her.

Selvom de fleste soldater i USPER PSYK var udsat for begivenheder, der kan kategoriseres som potentielt traumatiske, var det altså kun et mindretal, der udviklede PTSD eller symptomer herpå. Dette er helt i tråd med international forskning og understreger, at kamp- og stress-eksponering ikke alene afgør, om en soldat udvikler PTSD efter udsendelse. En række risikofaktorer af biologisk, demografisk, personlighedsmæssig, psykologisk, og kognitiv karakter spiller ligeledes ind. I USPER-undersøgelser fandt man bl.a. at tidligere depressionssymptomer, neurotiske personlighedstræk, og tidligere traumer var risikofaktorer for at udvikle symptomer på PTSD efter udsendelse (Andersen, Karstoft, Bertelsen, & Madsen, 2014).

Til trods for, at forskningen de seneste år har fokuseret på identifikation af risikofaktorer for udvikling af PTSD-symptomatologi, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige med høj nøjagtighed, hvem der vil udvikle PTSD efter militær udsendelse. Den forskning, der peger fremad, synes især at fokusere på biologiske og neurokognitive karakteristika, samt på udvikling af statistiske modeller, der kan hjælpe med at forudsige risikoen for PTSD-reaktioner hos den enkelte soldat. Dette er af stor vigtighed, fordi man med tiden forhåbentlig vil kunne forhindre traumeeksponering hos de mest sårbare, og derudover vil kunne tilbyde tidlig behandling til de, der har høj risiko for at udvikle PTSD.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies