Publikationer

 Afventer godkendelse

 Ingen i øjeblikket.

 2017

 Jørgensen, S., Auning-Hansen, M. & Elklit, A. (2017): Can disability predict treatment outcome among traumatized refugees? Torture, 27(2). Doi: 10.7146/torture.v27i2.97208

 2016

 Sonne, C., Carlsson, J., Bech, P., Elklit, A. & Mortensen, E. L. (2016). Treatment of trauma-affected refugees with venlafaxine versus sertraline combined with psychotherapy - a randomised study. BMC Psychiatry, 16(1).Doi: 10.1186/s12888-016-1081-5

 Vindbjerg, E., Carlsson, J., Mortensen, E. L., Elklit, A. & Makransky, G. (2016). The latent structure of post-traumatic stress disorder among Arabic-speaking refugees receiving psychiatric treatment in Denmark. BMC Psychiatry, 16(1), 309. Doi: 10.1186/s12888-016-0936-0

  Palic, S., Zerach, G., Shevlin, M., Zeligman, Z., Elklit, A. & Solomon, Z. (2016). Evidence of complex posttraumatic stress disorder (CPTSD) across populations with prolonged trauma of varying interpersonal intensity and ages of exposure. Psychiatry Research, 246, 692-669. Doi: 10.1016/j.psychres.2016.10.062

 Sonne, C. K., Mortensen, E. L., Carlsson, J., Bech, P., Elklit, A., & Vindbjerg, E. (2016). Psychosocial predictors of treatment outcome for trauma-affected refugees. European Journal of Psychotraumatology, 7(1), 1-11. Doi: 10.3402/ejpt.v7.30907

 2014

 Palic, S., Kappel, M.L., Nielsen, M.S., Carlsson, J., & Bech, P. (2014). Comparison of psychiatric disability on the health of nation outcome scales (HoNOS) in resettled traumatized refugee outpatients and Danish inpatients. BMC Psychiatry, 14(1). Doi: 10.1186/s12888-014-0330-8

 Palic S., Carlsson J., Armour C. & Elklit A. (2014). Assessment of dissociation in Bosnian treatmentseeking refugees in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, 69(4), 307-314. Doi : 10.3109/08039488.2014.977344.

 Palic, S. & Elklit, A. (2014). Personality Dysfunction and Complex Posttraumatic Stress Disorder Among Chronically Traumatized Bosnian Refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 202(2), 111-118. Doi: 10.1097/NMD.0000000000000079.

 2013

 Palic, S. (2013). Measurement and Documentation of Complex PTSD in Treatment Seeking Traumatized Refugees. Ph.d. afhandling, Syddansk Universitet.

 2012

 Elklit. A., Østergård, K.K., Lasgaard, M. & Palic, S. (2012). Social Support, Coping and Posttraumatic Stress Symptoms in Young Refugees. Torture, 22 (1), 11-23.

 2011

 Karstoft, K-I. (2011). Uledsagede Afghanske Flygtningebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi.

 Karstoft, KI. (2011). Børn uden ledsager. Psykolog Nyt 10, 20-21.

 2010

 Palic, S. & Elklit, A. (2010). Psychosocial treatment of posttraumatic stress disorder in adult refugees: a systematic review of prospective treatment outcome studies and a critique. Journal of Affective Disorders, 131, 8-23.

 2009

 Palic, S., & Elklit, A. (2009). An explorative outcome study of CBT-based multidisciplinary treatment in a diverse group of refugees from a Danish treatment centre for rehabilitation of traumatized refugees. Torture, 19(3), 248-270.

 Schwarz-Nielsen, K. H. & Elklit, A.(2009). An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers. Torture, 19 (1), 51-59.

 2006

 Elklit, A. (2006). Psychological Assessment and Diagnosing of Traumatized Refugees. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 2003

 Holmgren, H., Søndergård, H., & Elklit, A. (2003). Stress and coping in traumatized interpreters – a pilot study of refugee interpreters working for a humanitarian organization. Intervention, 1 (3), 22-27.

 Elklit, A. & Einarsdóttir, T. (2003). PTSD og sociale problemer hos torturerede flygtninge i Danmark. Psykolog Nyt, 57 (8), 22-25.

 2001

 Stæhr, M. & Elklit, A. (2001). Psykoedukation – en effektundersøgelse af et program for flygtningebørn. København: Dansk Røde Kors og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 349-364.

 Elklit, A. (2001). Psykoedukation med flygtninge – en ny arbejdsform. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 327-329.

 Elklit, A. (2001). Psykoedukation – 5 aktørgruppers evaluering af et program til forebyggelse af alvorlige psykiske skader hos børn og unge fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 365-390 .

 Elklit, A. (2001). Psycho-education with refugee children. Torture, 11, (3), 68-74.

 Abdalla, K & Elklit, A. (2001). En landsdækkende screeningundersøgelse af flygtningebørn fra Kosovo. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 339-348.

 Elklit, A. (2001). Psykologisk undersøgelse og diagnostik af traumatiserede flygtninge. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38(5), 331-338.

 Abdalla, K. & Elklit, A. (2001). A Nationwide Screening Survey of Refugee Children from Kosovo. Torture, 11, 45-49.

 1998

 Elklit, A., Nørregaard, J. & Tibor, B. (1998). Forekomst og art af traumatiserende begivenheder hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Ugeskrift for læger, 160 (29), 4310-4314.

 1997

 Elklit, A., Nørregaard, J., Tibor, B. (1997). Traumatisering hos unge bosniske flygtninge i Danmark. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 34, 3-18.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies