Afsluttede projekter

Kompleks PTSD hos bosniske flygtninge

 

 

 

Afsluttet i: 2013
Projektet undersøgte kompleks traumatisering hos behandlingssøgende flygtninge, og hvordan den kan måles i klinisk praksis. Projektet indeholder to studier med forskellige patientgrupper. Det første studie undersøger kompleks traumatisering via begrebet Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS) i en klinisk gruppe af 116 bosniske flygtninge. Det andet studie undersøger påstanden om tilstedeværelse af meget forskelligartet psykiatrisk morbiditet ved kompleks PTSD igennem et mål for global psykiatrisk dysfunktion, Health of Nation Outcome Scales (HoNOS). Projektet var en del Sabina Palics Ph.d.-afhandling der ligeledes var projektleder sammen med Ask Elklit.


National testbank på flygtningeområdet

 

 

 

Afsluttet i: 2010
Første skridt i iværksættelsen af projekt ”national testbank” har været at kortlægge, hvilke test behandlingscentrene anvender, og hvilke oversættelser de benyttede test findes i. Denne proces er nu afsluttet, og det har kunnet bekræftes, at der eksisterer diversitet mellem de test, behandlingscentrene anvender.


Afviste asylansøgere 

 

 

 

Afsluttet i: 2009
Projekt i Avnstrup og Sandholm undersøgte symptomer for angst, depression og PTSD i en gruppe af 53 afslåede asylansøgere fra Irak udvalgt fra to Røde Kors centre. Længden af ophold i et asylcenter og antallet af traumatiske begivenheder blev anset som risikofaktorer forbundet med graden af psykisk lidelse.
94 % af deltagerne udviste symptomer for angst, 100% havde depressive symptomer, og 77% udviste symptomer for PTSD. Deltagerne havde oplevet eller været vidne til i gennemsnit 8.5 traumatiske begivenheder før deres ankomst til Danmark. Undersøgelsen viser ingen betydelig sammenhæng mellem antallet af traumatiske begivenheder og symptomerne for PTSD. Det samme gælder sammenhængen mellem længden af opholdet og de forskellige symptomer. 
Projektet blev ledt af Kathrine Hvid Schwarz-Nielsen og Ask Elklit i samarbejde med Dansk Røde Kors.Torturofre 

 

 


Afsluttet i: 2009
Projekt i Holstebro med terapi til torturofre lavet i samarbejde med Psykiatrien i Holstebro. Undersøger en gruppe af 26 flygtninge fra Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Holstebro, for deres grad af traumatisering, symptomer for PTSD og deres generelle funktionsniveau samt effekten af klinikkens 16-18 ugers behandling. Deltagerne havde i gennemsnit oplevet 16,6 traumatiske hændelser og været vidne til i gennemsnit 18 hændelser. Undersøgelsen viser en middel til lille effekt af behandlingen og på trods af statistisk signifikante forbedringer i symptomerne for PTSD og deltagernes generelle funktionsniveau havde kun én af deltagerne bevæget sig under den kliniske tærskel for PTSD.
Projektet blev ledt af Sabina Palic og Ask Elklit.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies