Afsluttede projekter

EUNAD (European Network for Psychosocial Crisis Management)

 

 

 

EUNAD er et EU-projekt med det formål at udvikle og implementere standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere, der har været udsat for en katastrofe eller terror. Projektet søger derfor at identificere de psykosociale behov der opstår hos katastroferamte med handicap.
EUNAD beskæftiger sig med flere former for handicappede, heriblandt døve, blinde, fysisk handicappede og udviklingshæmmede.


Arbejdet med handikappede udsat for en katastrofe

 

 

 

Afsluttet i: 2014
I et samarbejde med EUNAD arbejdede Videnscenter for Psykotraumatologi på at kortlægge hvilke erfaringer, en masse forskellige faggrupper havde med førstehjælp og krisebehandling til døve i katastrofe, ulykker eller kriser. Derfra fremkom der nye overvejelser om de fremtidige anbefalinger til fagfolk, der arbejder med denne målgruppe.
Projektet blev ledet af Ask Elklit i samarbejde EUNAD, som er et EU-projekt med det formål at udvikle og implementere standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere, der har været udsat for en katastrofe eller terror.  


Assistance til bevægelseshæmmede udsat for en katastrofe (EUNAD-IP)

 

 

 

Afsluttet i: 2017.
Samarbejdet med EUNAD blev fastsat i en periode på to år, hvor Videnscenter for Psykotraumatologi arbejdede på et projekt, der omhandlede de problemer bevægelseshæmmede oplever, når de bliver indblandet i en ulykke. Her undersøgte Videnscenteret, hvilke erfaringer kørestolsbrugere har med at klare vanskelige og truende situationer, samt hvilke tanker de gør sig om de nuværende hjælpemuligheder. Dertil blev der præsenteret relevante oplysninger til professionelt personale, så de kan yde den bedste hjælp i tilfælde af katastrofer.  


Retningslinjer for tilbud om psykosocial omsorg til katastroferamte


Opstart:
2012
Afsluttet i: 2014
I samarbejde med TENTS (The European Network for Traumatic Stress) arbejdede Videnscenter for Psykotraumatologi på at udarbejde guidelines i forbindelse med tilbud om psykosocial støtte til katastroferamte. Dette projekt forsøgte at skabe en mere evidensbaseret og effektiv hjælp til de, der har været udsat for en katastrofe. Heraf blev retningslinjerne udarbejdet indenfor seks hovedkategorier: Planlægning, forberedelse og håndtering; generelle komponenter ved respons; specifikke komponenter ved det indledende respons (indenfor den første uge); specifikke komponenter ved det tidligere respons (indenfor den første uge); specifikke komponenter ved det respons, der opstår én til tre måneder efter ulykken og specifikke komponenter ved det vedvarende respons (mere end tre måneder).
Ud fra disse guidelines blev der samlet en række interventioner, som består af samfundsmæssige interventioner, traumefokuseret psykologisk behandling og farmakologisk behandling af voksne med PTSD, samt interventionsformer i tilfælde af traumatiserede børn og voksne.


Eksplosionsramte beboere, voksne, børn og indsatspersonel

 

 

 

Opstart: 2005
Afsluttet i: 2008
Dette projekt omhandler den kriseterapi, der blev givet til de børn, der oplevede fyrværkerieksplosionen i Seest, Kolding, som fandt sted i november 2004. Her har Videnscenteret for Psykotraumatologi blandt andet undersøgt de psykosociale konsekvenser af fyrværkerikatastrofen og den indsats, man gjorde for at hjælpe børnene efterfølgende. 
Forskningsprojektet fandt evidens for at en teknologisk katastrofe som denne har en stor indflydelse på et individs psykiske helbred, hvilket understøttede argumentet for at indsætte en beskyttende intervention. Dertil har Videnscenteret undersøgte de psykiske følgevirkninger hos indsatspersonellet efter ulykken. Forskningsprojektet begyndte i begyndelsen af 2005, hvor man allerede 5 måneder efter ulykken undersøgte indsatspersonellets psykiske følgevirkninger. Projektet blev afsluttet i 2008, hvor man lavede en opfølgende screening af børnene fra katastrofen, og fandt at 15% af børnene fortsat led af PTSD, hvoraf der blev iværksat et stort improvement-projekt.
Dette forskningsprojekt blev ledet af Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi i samarbejdede med Keld Molin, specialist i psykotraumatologi i Kolding. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies