Aktuelle projekter

Stalkede mødre og deres børn

 

 

 


Opstart:
2013
Denne undersøgelse er den første, der giver indsigt i den specifikke type partnerstalking, hvor stalker og offer har barn sammen. Formålet er derfor at opnå viden om de sager, hvor en mor bliver stalket af faren til et eller flere af hendes børn, samt at undersøge hvordan mødrene oplevede stalkingen og kontakt med sociale myndigheder. Forskningsprojektet undersøger dertil hvordan børnene påvirkes af sekundær stalking.
Her har man indtil videre fundet at 22% af de undersøgte børn i aldersgruppen 0-6 år levede op til en PTSD diagnose, hvor 85% af de 7-11 årige og 58% af de 12-19 årige levede op til en PTSD diagnose. Seneste publikationer fra forskningsprojektet viste en højere forekomst af chikanerende frem for voldelig stalking og at børnene typisk også er ofre for dette. Studiet viste dertil også at når mødrene søgte professionel hjælp, blev de ofte ikke betragtet som ofre for stalking. 
Ask Elklit fra Videnscenteret for Psykotraumatologi leder dette aktuelle projekt.Børnehuse

 

 

 

Opstart: August 2017
Forventes afsluttet: Februar 2020.
Videnscenter for Psykotraumatologi gennemfører i dette projekt en opfølgning på børn som har været udsat for flere typer overgreb mens de har boet på danske børnehuse. Socialstyrelsen modtager løbende oplysninger fra de regionale børnehuse, som samles i en årsstatistik. Disse oplysninger rummer specifik information om overgrebens karakter (stressorer). Videnscenteret ville, i den første undersøgelse der blev foretaget, bruge denne viden til 1) at finde sammenhængen mellem demografi, arten af overgreb, familiære forhold og ydelse samt 2) at vurdere effekten af de enkelte overgreb mod børnene. Derefter blev der foretaget en screeningundersøgelse, der omfattede en systematisk testning og undersøgelse af barnet med validerede redskaber og tilhørende oplysninger om barnet, som blev indhentet fra forældrene eller omsorgsgiver. Dertil er der blevet etableret en undersøgelse, der har til formål at skaffe kommunen, og alle aktører som er involveret i sagsbehandlingen, de nødvendige oplysninger i forbindelse med den opfølgende behandling. Projektet ledes af Ask Elklit.


Validering af udredningsinstrumenter til identificering af PTSD hos børn

 

 

 

Opstart: April  2014.
Målet med dette projekt er at udvikle, standardisere og validere tre udredende instrumenter, der skal identificere PTSD-symptomer hos børn i forskellige aldersgrupper. Standardiserede og validerede udredningsmetoder vil hjælpe psykologer med tidligt at identificere indikationer på traumesymptomer hos børn samt kvalificere den bedste interventionsform hos de, der behøver det. 
De tre udredningsinstrumenter er DIPA, OCTS og ’Thomas’. DIPA (Diagnostic Infant and Preschool Assessment) er et klinisk interview til barnets omsorgsperson og kan anvendes i udredningen af børn i alderen 1-6 år. OCTS (Odense Child Trauma Screening) er en story stem-test, som indeholder fortællinger og leg med dukker i en struktureret setting. OCTS kan anvendes til børn i alderen 4-8 år. ’Thomas’ er en tegneserietest, hvor billeder understøtter spørgsmål og svar om PTSD-symptomer. ’Thomas’ kan anvendes til børn fra 6-12 år. 
De tre instrumenter afdækker ud fra hver deres testtradition barnets traumesymptomer og tilgodeser barnets alderstrin og sproglige udviklingsniveau. Valideringen af DIPA og ’Thomas’-testen er foreløbigt afsluttet, hvorimod OCTS forventes afsluttet inden for nærmeste fremtid. I forbindelse med udgivelsen af IDC-11 forventes udredningsinstrumenterne at blive revideret til de nye diagnosekriterier.
Projektet er ledet af Ph.D studerende Sille Schandorph løkkegaard og Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi og finansieret af Ole Kirks Fond. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies