Afsluttede projekter

Børnemishandling i mikroskop – Er der forskel på skadevirkningerne afhængigt af tidspunkt for overgreb og forældrenes ressourcer?

 

 


Opstart i:
Januar 2017
Afsluttet i:
December 2018
Finansieret af: Rådet for Offerfonden
Projektet havde til formål at kortlægge mulige skader og følgevirkninger under opvæksten hos børn, som har været udsat for overgreb og mishandling. Projektet skulle bidrage med ny viden, som kunne medvirke til, at forebyggende og behandlende indsatser fremover vil kunne målrettes og times langt bedre. Projektet undersøgte 2980 24-årige danskere, hvoraf 13% af havde været udsat for en form for overgreb under opvæksten. Videnscenteret har identificeret 3 grupper af børn, der har været udsat for forskellige slags overgreb og en kontrolgruppe af ikke-misbrugte for at vurdere risikofaktorer og følgevirkninger efter overgreb. 
De danske registre blev brugt til at finde sammenhængen mellem de unges besvarelser med oplysninger om deres forældre, fra før de blev født og frem til de flyttede hjemmefra. Projektets formål var at skabe en omfattende model for overgrebsrisici, hvilket kan bruges til at forbedre den tidlige opsporing og optimere indsatsen i de interventioner, der skal foretages for at reducere de negative konsekvenser af overgreb mod børn og unge. Senere blev der under dette projekt, undersøgt om de forskellige typer børnemishandling hos den samme deltagergruppe havde en sammenhæng med et senere udviklet alkoholsmisbrug. Projektet blev ledet af Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi.


Evaluering af voldsudsatte børn ved Krisecenter Odense

 

 

 

Afsluttet i: 2015
Dette projekt undersøgte børn der har været udsat vold i hjemmet, og som følge af dette har boet på Krisecenter Odense med deres mødre. Projektet undersøgte bl.a. børnenes trivsel, mestringsstrategier og deres forhold til deres omsorgsgivere. Desuden belyste projektet de psykologiske mekanismer bag følgevirkningerne af at være udsat for vold i hjemmet. Formålet med projektet var at skabe et grundlag for en interventionsmodel for at hjælpe de voldsramte mødre og deres børn. En undersøgelse fandt bl.a. at børn kæmper for at overleve og finde den bedste måde at tilpasse sig en voldelig opvækst. De benytter sig af forskellige mestringsstrategier på et tidspunkt i deres liv, hvor de ikke har kontrol over deres livssituation. Manglende hjælp fra omgivelser kan derfor resultere i stor risiko for at påbegynde en udviklingsbane, som ender i langvarige konsekvenser som psykopatalogi, somatiske lidelser og/eller sociale og akademiske problemer. 
Projektet blevet ledet af Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi i et samarbejde med Krisecenter Odense.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies