Børn

Om forskningsområdet

Barndomstraumer er et af psykopatologiens ældste og mest centrale temaer. Otto Rank (1884-1939) mente endog, at fødslen udgjorde barnets første traumatiske oplevelse. Teorien mødte stærk kritik, men Ranks pointe om, at kroppen ’husker’ voldsomme sanseindtryk gik dog ikke tabt og er i dag anerkendt som et vigtigt aspekt af de krisepsykologiske efterreaktioner.
Børn kan ligesom voksne blive udsat for tilfældige, tragiske begivenheder som bilulykker, naturkatastrofer, dødsfald eller livstruende sygdomme. Men på et område er barndommen en særligt sårbar periode; børns forsvarsløshed og afhængighed af voksne kan misbruges og udnyttes. Vi advarer vores børn mod at gå med fremmede, fordi vi frygter pædofili og kidnapning, men desværre traumatiseres børn ofte bag hjemmets fire vægge af voldelige eller seksuelle overgreb, omsorgssvigt eller som vidner til vold mellem forældrene.

Forskning omkring børn og traumer
De seneste år har Videnscenteret udført en masse ny forskning inden for børne- og ungdomsområdet.
Vi har blandt andet haft fokus på måleredskaber til udredning af traumereaktioner hos børn og unge. Selv de mindste børn kan traumatiseres og når det sker, er det vigtigt at sætte ind så hurtigt som muligt, for at undgå eller i hvert fald mindske de konsekvenser det kan have for barnet senere i livet. Børn udtrykker deres symptomer på andre måder end voksne og derfor er det nødvendigt med måleredskaber der er tilpasset den udtryksform som børn i forskellige aldre besidder, så man kan identificere de børn der har behov for behandling så tidligt som muligt.
Af disse grunde har videnscenteret udført flere studier der vurderer validiteten og nøjagtigheden af de redskaber der allerede findes i udlandet, som den amerikanske ”Darryl” test og ud fra disse studier, har man udviklet et tilsvarende dansk måleredskab, Thomas, der kan benyttes ned til 6 års alderen. Herudover er en del forskning også rettet imod at udvikle et måleredskab, der kan måle traumareaktioner i endnu mindre børn ned til 4 år.

Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd udførte i 2008 et tværsnitsstudie af 4718 unge voksne på 24, født i 1984. 2980 deltog i et struktureret interview, der undersøgte deltagerens oplevelser omkring mishandling og omsorgssvigt i barndommen. Data fra dette studie har givet grobund for en masse forskning omkring konsekvenserne af mishandling i barndommen, og de faktorer der er med til at definere følgerne af disse oplevelser. Centeret har bl.a. benyttet denne store mængde data til at undersøge associationer mellem de forskellige typer af mishandling i barndommen, PTSD, skole-relaterede problemer, og misbrug af alkohol og stoffer senere i livet. Formålet med disse studier er at kunne forudsige, hvilke børn der er mest udsatte for forskellige problematikker, ud fra hvilken type af svigt eller mishandling de har været udsat for. I sidste ende kan det bruges til at specificere indsatsen over for udsatte børn og unge og sikre, at de får den helt rigtige hjælp.
 

Aktuelle projekter


 

 

 

 

 

Afsluttede projekterVi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies