Evaluering af regionale centre for seksuelt misbrugte

Videnscenter for Psykotraumatologi (VfP) er i gang med et omfattende projekt, der undersøger den behandling og rådgivning, som de nyligt oprettede regionale centre for seksuelt misbrugte tilbyder voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. 
 
Seksuelt misbrug i barndommen kan have omfattende psykologiske konsekvenser, og forskning i følgevirkninger af seksuelt misbrug har været omfattende de seneste årtier. Der er i vis udstrækning enighed om, at seksuelt misbrug i barndommen er en generel risikofaktor for udvikling af psykopatologi i voksenlivet. Hvordan følgevirkninger af seksuelt misbrug i barndommen bedst behandles, er der derimod mindre enighed om. Forskningen på området er forskelligartet og svær at sammenligne, dog er der enighed om, at der ses en positiv virkning af psykoterapeutisk behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen.

I evalueringen af de regionale centre indgår syv delundersøgelser, som beskrevet nedenfor:

 • Delundersøgelse I består af en beskrivelse af indsatser i de tre regionale centre (CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord). VfP vil i denne delundersøgelse kortlægge den brede vifte af eksisterende tilbud og tilvejebringe viden om, hvem der benytter tilbuddene, hvor omfattende de er, erfaringer med nye tiltag, samt effekten af disse indsatser. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
   
 • Delundersøgelse II har til formål at beskrive de tre centres organiseringsformer, og at vurdere fordele og ulemper ved disse. VfP vil foretage en grundig og alsidig undersøgelse, der vil fokusere på en række parametre såsom formål, selvforståelse, økonomi, organisationsstruktur, ledelsesstil, brug af evaluering, samt motivation. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
   
 • Delundersøgelse III har til formål at dokumentere, hvorvidt den behandling, der tilbydes klienter med senfølger efter seksuelle overgreb, har en gavnlig effekt. VfP har gennem et tæt samarbejde med Incestcenter Fyn siden 2002 gennemført sådanne evalueringer af behandlingseffekter og publiceret resultaterne både nationalt og internationalt (Elklit, 2002, 2009, submittet). Dette arbejde er fortsat for Socialstyrelsen i projektet ”Virkninger af Indsatser i de Frivillige centre” (VIF), som løber til 2014. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
   
 • Delundersøgelse IV vil evaluere den socialfaglige rådgivning. VfP vil løse opgaven således, at vi i samarbejde med socialrådgiverne laver to skemaer, som udfyldes ift. brugere, der henvender sig for at få socialfaglig rådgivning. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
   
 • Delundersøgelse V vil bestå af en evaluering af den frivillige rådgivningsindsats. VfP tilbyder en grundig evaluering, hvor det forventes at datagrundlaget bl.a. vil være et skema, som udfyldes af de frivillige, samt spørgeskemaer/interviews ift. brugere. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
    
 • Delundersøgelse VI har til formål at undersøge hvilket initiativer de regionale centre har igangsat eller planlægger at igangsætte i forhold til at opnå formålet med at være en landsdækkende indsats, som kan rumme alle regionens borgere.  Denne undersøgelse skal udmunde i en række anbefalinger i forhold til den generelle organisering af indsatsen. For at nå disse mål vil VfP arrangere workshops med de tre centre, hvor vi afsøger forskellige muligheder gennem et fremtidsværksted. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.
   
 • Delundersøgelse VII vil indeholde en evaluering af rådgivningen i overgrebscentret i Region Syd. For at løse denne opgavevil VfP foretage en evaluering af samtlige henvendelser. Delundersøgelsens formål, metode og konklusion beskrives nærmere her.

Kalender
 
Rapporter
I takt med at der udgives rapporter, vil der blive linket til disse.
 
Kontakt
Professor i klinisk psykologi Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet. E-mail: Aelklit@health.sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies