Menu

Konferencer og temadage

Her finder du en oversigt over konferencer som enten har været afholdt af Videnscenter for Psykotraumatologi, eller hvor vi har været en del af programmet. 

For et større udsnit af nationale og internationale konferencer der relaterer sig til traumer se punktet kalender.

Afholdte konferencer 2017

  • Den 2-4 juni 2017: Den 15. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)konference med titlen:"Child Maltreatment – What do we know? Where do we go from here", Syddansk Universitet i Odense.

Afholdte konferencer 2016

  • Den 8. januar 2016: Konference om Den psykosociale indsats efter katastrofer eller terror ved Videnscenter for psykotraumatologi. Læs mere om konferencen og find præsentation samt videoer fra dagen her.  

Afholdte konferencer 2015

  • 20. oktober 2015 afholdtes årets H. C. Andersen forelæsning af Zahava Solomon: "Life in the shadow of terror" , Syddansk Universitet i Odense.
  • Videnscenter for Psykotraumatologi afholdte i 2015 workshops og kurser for de regionale incestcentre med Marylene Cloitre i stedet for den årlige konferencedag.

Afholdte konferencer 2014

  • Den 10. januar 2014 Konference om Hjemvendte Soldater ved Videnscenter for Psykotraumatologi og Videnscentret i Forsvarets Veterancenter. Find præsentationer fra dagen her.

Afholdte konferencer 2013

  • 11. januar 2013 Konference om Seksuelle overgreb - Forebyggelse og behandling ved Videnscenter for Psykotraumatologi. Se præsentationer fra dagen her.

Afholdte konferencer 2012

  • 5. december 2012  blev der afholdt afslutningskonference for Projekt Games for Health i København. Karen-Inge Karstoft holdte oplæg. Læs mere.
     
  • Den 16-17. januar 2012 var Videnscenter for Psykotraumatologi vært for en stor international konsensuskonference om småbørnstraumer. Omdrejningspunktet var identificering af småbørnstraumer og førte til etableringen af en tværfaglig arbejdsgruppe, som har udformet en rapport på baggrund af den nyeste viden. Læs rapporten her.

Afholdte konferencer 2011

5. maj 2011 afholdte Videnscenter for Psykotraumatologi en temadag omkring uledsagede flygtningebørn i Odense. 
Omkring 40 interessede mødte op til temadagen, som blev afholdt på den Sociale Højskole i Odense. Her blev der dagen igennem diskuteret, lyttet og delt viden. 
Temaet er yderst vigtigt, da der hvert år kommer mange uledsagede flygtningebørn til Danmark - størstedelen er drenge fra Afghanistan. Det blev derfor diskuteret, hvordan man bedst tager imod de uledsagede flygtningebørn. En af oplægsholderne, integrationskonsulent Lars Bo Wille fra Gribskov kommune understreger vigtigheden af, at flygtningebørnene ikke bliver behandlet som voksne. "De unge har en række særlige belastninger. De har været igennem en farefuld flugt. De er helt alene, og ofte er savnet af familien meget stort. Nogle af dem er traumatiserede, fordi de har oplevet frygtelige krigshandlinger", fortæller Lars. 


De forskellige oplæg  fra konferencen i 2011 kan hentes her: 

Milan Obaidi, Stud. Psych. ved Københavns Universitet. 
Faezeh Zand, Ph.d. aut. cand. psych. ved Københavns Universitet 
Birthe Frederiksen, Århus Universitet
Marianne Sidenius, Integrationsministeriet
Dea Seidenfaden og Stig Tønnesen, Dansk Røde Kors
Lars Boe Ville, Gribskov Kommune
Ask Elklit, Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi
Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych. ved Videnscenter for Psykotraumatologi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies