Mette Elmose Andersen

Mette Elmose Andersen

Navn

Mette Elmose Andersen

Akademiske titel

Lektor

Forskningsprofil

Mette Elmose Andersen har været ansat ved Institut for Psykologi, SDU siden 2012. Hun har tidligere arbejdet som psykolog på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller ADHD.

Mettes forskning fokuserer på at øge forståelsen af de udviklingsmæssige mekanismer associeret med øget psykisk lidelse, som eksempelvis ensomhed, depression og angst hos personer med en ASF og lignende udviklingsmæssige forstyrrelser samt deres familier. Studierne stræber på at afdække samspillet mellem personlige og kontekstuelle faktorer.

Anden aktuel forskning har til sigte at udvikle og afprøve metoder der kan forebygge eller reducere psykisk lidelse og mentale sundhedsproblemer hos personer med ASF, deres familier og de professionelle, der arbejder inden for området.

Links

Find Researcher: Mette Elmose Andersen;
Researchgate: Mette Elmose Andersen

Projekter

Mymind-DK;
Mental trivsel blandt forældre til et barn med ASF;
Ensomhed: oplevelse af ensomhed blandt personer med ASF eller ADHD

Medlem af

CH:LD and ThRIVE forskningsgrupper.