Skip to main content

Undersøgelse af sekundær traumatisering og udbrændthed blandt professionelle, som arbejder med børn udsat for overgreb

 

Projekt titel

Undersøgelse af sekundær traumatisering og udbrændthed blandt professionelle, som arbejder med børn udsat for overgreb

Projektansvarlig

Maria Louison Vang

Projektbeskrivelse

Udenlandske studier viser, at professionelle, som arbejder med børn udsat for overgreb har øget risiko for at opleve sekundær traumatisering og udbrændthed. Der mangler imidlertid viden herom i en dansk sammenhæng. Dette projekt har til formål at identificere forskellige risikoprofiler for udviklingen af sekundær traumatisering og udbrændthed blandt professionelle, som arbejder med børn udsat for overgreb. Dette vil danne baggrund for anbefalinger omkring reducering af sekundær traumatisering og udbrændthed blandt denne population.

Startdato og forventet slutdato

2017 - 2020

Hovedvejleder

Professor Mark Shevlin fra Ulster Universitet (adjungeret professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, SDU)

Bi-vejledere

Maj Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU;
Lane Lund og Ditte Askerod, lederteam hos Børnehus Syd

Projektet udføres under

Videnscenter for Psykotraumatologi og ThRIVE forskningsgrupper

Samarbejdspartnere

Børnehus Syd og Ulster Universitet

Finansiering

EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement No. 722523

Nøgleord

sekundær traumatisering, udbrændthed, professionelle som arbejder med børn udsat for overgreb, risikoprofiler

Sidst opdateret: 05.07.2020